Så ska Värmdö integrera nyanlända

Nära 50 nyanlända vuxna har flyttat till Värmdö de senaste tre åren.

Nu satsar kommunen på att snabbt få dem att bli en del av samhället genom en ny integrationsstrategi.

46 nyanlända personer är i dagsläget inskrivna hos Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Värmdö. Alla har de bosatt sig i kommunen mellan 2013 och 2015.

Nu storsatsar kommunen för att snabbare och enklare integrera de nya invånarna.

Enligt förslag till en ny integrationsstrategi, som ska diskuteras på näringslivsnämndens möte torsdag 18 februari, har flera områden kommit upp där kommunen måste bli bättre.

Tjänstemännen skriver i förslaget att ett tryggt boende, möjligheten till försörjning och att behärska det svenska språket är avgörande för integrationsprocessen.

För att uppnå målen behövs bland annat mer information och stöd vid ankomsten, så också möjlighet till vuxenutbildning, nya bostadslösningar och social samverkan för de nyanlända genom exempelvis ideella föreningar.

De flesta nyanlända kommer ursprungligen från Syrien eller Afghanistan, men flera har också kommit från länder i Afrika. Drygt 70 procent har utbildning som motsvarar gymnasienivå eller högre. Andelen som har låg eller ingen utbildning uppgår till cirka 30 procent.

Integrationsstrategin kommer att, om den antas på näringslivsnämndens möte, följas upp och revideras 2017.