Så skadas barn på Nackas förskolor

En pojke lämnas på gården.

En flicka halkar på isen och åker på en hjärnskakning.

Nackas förskolor har anmält 42 tillbud under två år.

Lokaltidningen Mitt i har gått igenom anmälningar om tillbud och skador på förskolor som förskolorna själva lämnat in till kommunen.

Senast tillgängliga anmälningar är för åren 2012 och 2013, totalt 42 stycken.

En flicka på en förskola halkade exempelvis på is och fick en lätt hjärnskakning. Här blev åtgärden från förskolan att se till att isen togs bort.

På samma förskola lekte ett par pojkar. En pojke kastade en sten på den andra pojken som träffade honom i tinningen. Händelsen anmäldes som en olycka av förskolan och åtgärden var att se över material som fanns på skolgården.

Ett tredje exempel är en pojke som blev lämnad kvar på gården medan övriga barnen gick till en intilliggande park. Här blev åtgärden ett möte med personal och föräldrar.

Susanne Arvidsson, förskoleexpert i Nacka kommun, säger att antalet anmälningar som kom in under de här två åren är ”ganska normalt”.

Hon ser inte att förskolorna i dag råkar ut för tillbud och skador bland barn som gör det angeläget att ändra på några regler.

– Generellt har jag inte hört om återkommande brister som alla förskolor skulle ha. Det finns inget systemfel. Vi borde ha hört om det återkommande händer allvarliga saker.

I Nacka finns 107 förskolor, varav majoriteten, 51 procent, är fristående, resten är kommunala.

Anmälningar om tillbud och skador på förskolor under 2014 sammanställs senare under våren.

Fakta

Fler exempel på olyckor

Pojke fastnar med en tå under en bokhylla och får en klämskada. Åtgärden från förskolan är att se till att saker sitter fast ordentligt.

Pojke river i raseri en flicka i ögat. Förskolans åtgärden är att kontakta barnens föräldrar.

Flicka biten i ansiktet av kamrat. Förskolans åtgärd är en handlingsplan där en vuxen alltid följer barn som biter andra i lek.

Källa: Nacka kommun