(rubrik saknas)

Fakta

Så snabb blir vägen

Beräknade restider för normalcyklisten in till city med den nya leden:

Källa: Täby kommun