Så stort är snusket på Järfällas krogar

Bild från en av miljöinspektörernas kontroller som gjordes 2011–2012.
Bild från en av miljöinspektörernas kontroller som gjordes 2011–2012.
Råttbajs, mat som för­varas på golv och mögliga kylskåp. Oerfarna krögare och ständiga ägarbyten ges som förklaring till krogsnusket.

Sedan 2011 har ett trettiotal ingripanden gjorts mot Järfällarestauranger på grund av hygienbrister.

För några veckor sedan gjorde miljö- och hälsoskyddsenheten en oanmäld livsmedelsinspektion på en restaurang i Järfälla. Bland annat upptäcktes spillning från mus eller råtta på flera ställen. Ägaren tvingades omedelbart att sluta sälja någon mat, tills lokalen rengjorts.

Restaurangen är inte ensam om att inte sköta städningen bland offentliga matställen i Järfälla. Sedan 2011 fram till förra veckan hade miljöenheten beslutat om tio förbud, sju viten och 28 förelägganden – framförallt på grund av dålig rengöring och hygien.

I Järfälla finns tre livsmedelsinspektörer som ska bevaka 370 livsmedelsanläggningar. I år räknar kontrollanterna med att hinna besöka 207 anläggningar. De säger sig vara överhopade med arbete och hinner inte med så många inspektioner som skulle krävas.

De allt för få kontrollerna får som följd att en del restauranger hinner gå ner sig rejält mellan kontrollerna, enligt inspektörerna.

– Ja, absolut, det är tråkigt. De är tip-top först, sedan blir städningen eftersatt, säger Giovanna Sanchez, miljöinspektör.

En förklaring till att en del missköter sig är ständiga ägarbyten, där nya ägare har mer eller mindre god kunskap om och ekonomi för städning och hygien. Nu kommer dessutom en ny kategori ägare in i krogbranschen i Järfälla, arbetslösa som satsar på att starta restaurang.

– De klarar inte alltid av att driva restaurang, de överskattar sin förmåga. Det är mer och mer regler som de ska kunna, bland annat om märkning och hygien, säger Giovanna Sanchez.

Miljöenheten vet inte om allmänheten har blivit sjuk på grund av bristande restauranghygien.

– Det kan vi inte veta, men det görs anmälningar om matförgiftningar då och då, säger Kristina Engström, miljöinspektör.

Ska Järfällabor känna oro när de äter på sin lokala restaurang?

– Ingenting är garanterat, ändå håller vi en bra standard, säger Giovanna Sanchez och jämför med övriga nordiska grannländer där förhållandena i krogbranschen kan vara betydligt värre.

Aphram Melki (C), ordförande i bygg- och miljönämnden, är medveten om arbetsbelastningen för inspektörerna men ser på grund av ekonomin ingen möjlighet att på kort sikt utöka antalet inspektörer. I stället arbetar inspektörerna med att korta tiden per besök.

– Den effektiviseringen kan svälja ökningen av arbetsuppgifter, hoppas Melki.

På sikt måste dock en eller ett par nya inspektörer anställas i och med att kommunen växer, säger han.

Fakta

Livsmedel förvarades på golvet

2013, restaurang: Mat förvaras i rumstemperatur under natten.

2012, restaurang: Mögliga livsmedel i kylskåp, livsmedel förvaras på golvet, köttfärssås i kyl som höll +12 grader.

2011, föreningslokal: 100 kilo kyckling låg förpackat på köksgolvet för upptining. På golvet låg cigarettfimpar.

Samtliga verksamheter som fått förbud, vite eller föreläggande sedan 2011 har kunnat öppna igen efter åtgärder.

Källa: Miljö- och hälsoskyddsenheten