Så trygga är besökarna i stadens lokaler

Området utanför Kulturhuset är en av platserna som besökarna känner sig otrygga på.
Området utanför Kulturhuset är en av platserna som besökarna känner sig otrygga på.
Mest trygga känner sig de som besöker Stadsbiblioteket. Otryggast är besökare utanför Kulturhuset och Medborgarhuset.

Det visar en trygghetsundersökning från fastighetskontoret.

De flesta som besöker fastighetskontorets publika lokaler känner sig mycket trygga där och i närheten till byggnaden.

Det visar en undersökning som fastighetskontoret genomfördes bland drygt tusen besökare i fem av stadens mest besökta byggnader: Stadsbiblioteket, Kulturhuset, Medborgarhuset, Eriksdalsbadet och Sätra Ridhus.

Tryggast känner sig besökare i Stadsbiblioteket. Där uppger 95 procent att de känner sig trygga inne i fastigheten och 76 procent svarar att de känner sig trygga i närområdet.

Även på Eriksdalsbadet känner sig en stor majoritet trygga. 90 procent känner sig trygga inne i fastigheten och 87 procent i närområdet.

Men i området utanför Kulturhuset och Medborgar huset känner sig en hel del besökare otrygga. Var fjärde person känner sig inte tryga i närområdet till Kulturhuset och var fjärde person känner sig inte trygga med de människor som rör sig utanför Medborgarhuset.

Både vid Kulturhuset och Medborgarhuset uppger flera besökare att tryggheten skulle öka med bättre belysning och fler ordningsvakter i området.