Så tycker Nackaborna om t-banan

400 synpunkter kom in från allmänheten om nya tunnelbanan till Nacka och södra Stockholm.
400 synpunkter kom in från allmänheten om nya tunnelbanan till Nacka och södra Stockholm.
Stationsnamnet Nacka centrum kan blandas ihop med stationen på Saltsjöbanan med samma namn.

Byte från tunnelbana till buss bör vara enkelt.

Det är några av de 400 synpunkter som allmänheten lämnat på nya tunnelbanesträckningen till Nacka och södra Stockholm och som presenteras i en sammanställning av landstinget.

Bland den allmänhet som hört av sig är många oroliga för hur de kommer att påverkas under byggtiden, av tung trafik, sprängningar etcetera, och de anser det viktig att de inte kommer att störas allt för mycket under en längre tid.

Många uttrycker också åsikter om var stationer och stationsentréer ska placeras. Flera motsätter sig de föreslagna entréerna.

För tunnelbanegrenen till Nacka anser några av de som lämnat synpunkter att stationen i Nacka centrum bör ha en koppling till busstrafiken så att byte från t-bana till buss blir enkelt.

En handfull personer vill att cykelparkeringar ska finnas vid stationsentréerna i Nacka, eftersom många kommer att cykla till och från tunnelbanan.

Några har synpunkter på namnet ”Nacka centrum” som man tror kan blandas ihop med stationen på Saltsjöbanan med samma namn.

Byggstart av tunnelbanan till Nacka planeras till 2018.