Så tycker söderortsborna om tunnelbanan

Drygt 400 synpunkter kom in från söderortsbor och Nackabor.
Drygt 400 synpunkter kom in från söderortsbor och Nackabor.
Viktigt med smidiga byten vid Gullmarsplan vid ökat tryck, lättillgängliga entréer och inte göra om tunnelbanans utseende. Detta är några av söderortsbornas synpunkter på de nya tunnelbanestationerna.

Cirka 400 synpunkter kom in från medborgare på den nya tunnelbanesträckningen till Nacka och södra Stockholm och som presenteras i en sammanställning av landstinget.

Bland den allmänhet som hört av sig är många oroliga för hur de kommer att påverkas under byggtiden, av tung trafik, sprängningar etcetera, och de anser det viktig att de inte kommer att störas allt för mycket under en längre tid.

Många uttrycker också åsikter om var stationer och stationsentréer ska placeras. Flera motsätter sig de föreslagna entréerna.

På Gullmarsplan tycker många att man måste se över mängden resenärer i vagnar och på plattformar. Då det kommer att bli många fler tunnelbaneresenärer när Enskede Gård och Globen inte finns.

Särskilt viktigt tycker medborgare är att byten sker på ett smidigt sätt. Det finns också önskemål att en entré sträcker sig östligare än vad den gör i dag.

Vid Slakthusområdets nya tunnelbanestation är några nöjda medan andra, främst de som drabbas av de nerlagda stationerna tycker att det kommer att bli krångligare att resa.

För att göra detta lättare föreslår man att norra entrén flyttas till Globens nuvarande station eller att en stationsentré flyttas närmare Enskede Gård.

Vid Sockenplan tycker man att det är viktigt att bevara stationens gröna karaktär och de lindar som finns. För att öka tillgängligheten från Enskede Gård föreslås dessutom att staden planerar en gång- och cykelbro över Sockenvägen parallellt med tunnelbanebron.