Så vet du om du har legionella

Legionella är en typ av lunginflammation.
Legionella är en typ av lunginflammation.
Utbrottet av legionella i somras drabbade åtta personer, varav fyra dog. Totalt rapporterades 47 fall av legionella i länet under 2017. Det är en lömsk sjukdom, en typ av lunginflammation.

Förra året rapporterades 47 fall av legionella, en svår lunginflammation, i Stockholms län. Av dem bedömdes 34 vara smittade i Sverige.

I hela Sverige drabbas uppemot 150 personer av sjukdomen varje år.

Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer, och det är främst personer från 50 år och uppåt med nedsatt immunförsvar som blir svårast sjuka. Risken är även större för rökare och män drabbas oftare än kvinnor.

En infektion som drabbar lungorna

Per Follin

Men det är en lömsk sjukdom och det gäller att patienten får rätt sorts antibiotika för att bli frisk.

– Lunginflammation är ett samlingsnamn på en infektion som drabbar lungorna och som därigenom ger en viss symptombild. Tillsammans med provtagning och röntgen av lungorna i förekommande fall kan en sammanvägd bedömning leda till att man misstänker en viss orsak, bakterie till exempel, och sätter in en specifik behandling, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Kan sjukvården missa legionella och tro att det är ”vanlig” lunginflammation?

– Med bättre diagnostiska möjligheter så kan denna bakterie idag lättare identifieras och sammantaget med andra fynd och uppgifter så går det att med större sannolikhet ”ringa in misstanken”.

 

 

Fakta

Här är symptomen på legionella

Legionella, eller legionärssjukan som det också kallas,  är en svår lunginflammation.

Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten där legionellabakterier kunnat tillväxa.

Symtomen är hög feber, huvudvärk, muskelvärk, påverkad andning och torrhosta.

Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Om du har fått antibiotika mot lunginflammation och inte blir bättre kan du ha legionärssjuka.

Tiden från smitta till insjuknande är vanligen fem till sex dygn.

Kontakta vårdcentralen om du har feber som inte går ner efter fyra dygn samtidigt som du har hosta.

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du har andningsbesvär.

 

Källa: 1177 Vårdguiden