Så vill Alliansen få fler invandrare i arbete

Alliansen har lagt sex skarpa förslag för bättre integration i Upplands Väsby.
Alliansen har lagt sex skarpa förslag för bättre integration i Upplands Väsby.
Oppositionsråd Oskar Weinmar.
Oppositionsråd Oskar Weinmar.
Ibrahim Abdallah (S).
Ibrahim Abdallah (S).
Svenska och samhällsorientering från dag ett och bättre matchning mellan företagens behov och asylsökandes kompetens.
Det är några av förslagen i ett större integrationspaket som Alliansen presenterar.

– Integrationen är en riktigt stor utmaning. Om inte människor kommer in på arbetsmarknaden kommer man inte in i samhället i övrigt och det riskerar att skapa utanförskap och även rädsla och hat, säger oppositionsrådet Oskar Weinmar (M).

Det var på det senaste fullmäktigesammanträdet som de fyra partierna i Alliansen lade fram inte mindre än sex motioner för förbättrad integration. Bland förslagen finns svenska och samhällsorientering från dag ett och förenklingar för företag att hitta och sedan anställa asylsökanden som bor i kommunen.

– Vi har inspirerats av både Nacka och Växjö kommun som har varit framgångsrika i det här arbetet, säger Oskar Weinmar som anklagar de rödgröna partierna i majoriteten för att vara idélösa.

– De har inte lagt fram några förslag alls, menar Oskar Weinmar.

Totalt beräknar Alliansen att förslagen kostar 4,6 miljoner kronor.

Ordföranden i utskottet för integration och arbetsmarknad, socialdemokraten Ibrahim Abdallah, är försiktigt positiv till Alliansens förslag.

– Vi välkomnar förslagen och flera av dem är intressanta. Men innan vi vet hur vi ställer oss måste förslagen utredas för att se om de stämmer överens med lagar och praxis och om de är genomförbara men också analysera vilka effekter vi bedömer att de kan ge.

Ibrahim Abdallah håller inte med om att de rödgröna inte lagt fram idéer på integrationsområdet. Han lyfter bland annat fram att kommunen varit lyckosam att hitta bostäder till nyanlända, att man infört en ny mottagningsenhet inom skolan och att en särskild integrationssamordnare har anställts.

– Och när det gäller förslaget om matchningsforum är inventering av kompetensbehovet något som vi redan planerar, säger Ibrahim Abdallah.

Fakta

Alliansens sex förslag

Svenska från dag ett: SFI-undervisning är idag bara tillgänglig för personer med uppehållstillstånd. Förslaget går ut på att kommunen upphandlar språkintroduktionskurser till asylsökanden utan uppehållstillstånd.

Samhällsorientering från dag ett: Enligt förslaget ska samhällsorientering erbjudas redan under asylprocessen.

Nytt matchningsforum: Forumet är tänkt att vara en länk mellan asylsökanden och lokala företag. Tanken är att Väsby Promotion får ansvar för verksamheten.

Kontakt och kompetenskartläggningsfunktion: Kommunen ska informera om vilka vägar in i samhället som finns och samtidigt kartlägga vilka kompetenser som finns bland de asylsökanden.

Ny modell för vuxenutbildning och SFI: Alliansen vill följa samma modell som finns i Nacka kommun som bland annat fri grundvux, särvux, komvux och SFI.

Samhällsintroduktion för barn och unga: Introduktionen är tänkt att ge en inblick i svensk kultur och bland annat diskutera frågor som jämställdhet, könsroller och tolerans mot HBTQ-personer.

Källa: Upplands Väsby kommun