Så vill (C) däcka över E4

En tre kilometer lång överdäckning av motorvägen är centerpartiets vision.
En tre kilometer lång överdäckning av motorvägen är centerpartiets vision.
Från bullerstörd barriär till blomstrande art deco-centrum.

Nu får Mitt i-läsarna en exklusiv smygtitt på förslaget om att däcka över E:4:an vid Helenelund.

– Vi måste läka det sår som motorvägen är, säger gruppledaren Anna Myrhed (C).

I dag är E4:an mellan Helenelund och Kista en bullerstörd barriär mellan två stadsdelar som ligger nära varandra geografiskt, men har en avgrund mellan sig stadsbyggnadsmässigt. Inom en snar framtid skulle det öde stråket kunna förvandlas till förtätat art deco-kluster – om Sollentunacentern får sin vilja igenom.

– Vi känner att det finns ett väldigt stort tryck från Sollentunaborna att göra något åt det stora miljöproblemet. Vi måste läka det sår som motorvägen är, säger Centerpartiets gruppledare Anna Myrhed som drivit frågan om en överdäckning i flera år.

Än så länge har de inte fått gehör från alliansvännerna i kommunen.

”Jag är skeptisk till om det är ekonomiskt motiverat”, sa kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) till Lokaltidningen Mitt i så sent som i april, efter att (C) fått ny vind i seglet sedan det stod klart att Sundbybergs stad får statliga pengar till en överdäckning av Mälarbanan.

Under tiden har centern i Sollentuna arbetat fram en mer konkret vision på en tre kilometer lång överdäckning mellan Helenelund och trafikplats Häggvik.

– Det har setts som en galen idé. Det är därför vi ville ta fram ett bättre underlag och visa att det faktiskt är fullt genomförbart, säger Anna Myrhed.

En central fråga är ekonomin. I underlaget har partiet använt sig av kalkyler från det pågående Hagastadsprojeket.

– I det här fallet handlar det om en variant med ett parkstråk direkt ovanpå överdäckningen, det är billigare än en överdäckning där man kan bygga bostäder ovanpå. Det skulle kosta mellan 700 miljoner och 1 miljard per kilometer. Det är alldeles färska siffror, säger Anna Myrhed.

Hon hoppas att staten kommer att gå in och medfinansiera projektet, precis som i Sundbyberg, och lobbar hårt hos sin partikamrat miljöminister Lena Ek.

– E4:an är en statlig väg, så Trafikverket bär ett tungt ansvar för partikelproblemet. Även Stockholms stad bör bidra, de har mycket att vinna på att länka samman den regionala stadskärnan.

Mycket talar också för att den exploatering som blir möjligt vid en överdäckning skulle kunna ge ett betydelsefullt bidrag till finansieringen.

I (C)-förslaget utgörs en del av den tänkta bebyggelsen av art deco-inspirerad arkitektur som både sneglar mot Miami och Tessinparken på Östermalm i Stockholm.

– Det handlar om relativt låga flerbostadshus. Vi tror att de skulle passa in bra i området, många av husen i villastäderna utmed E4:an är från just 1930-talet, säger Anna Myrhed.

Fakta

E18 står på tur

I Danderyd har kommunpolitikerna nyligen avsatt 700 000 kronor till att utreda en överdäckning av E18.

I mitten av mars stod det klart att Sundbybergs stad kommit överens med Trafikverket om en gemensam finansiering av överdäckningen av Mälarbanan genom centrala Sundbyberg.