ANNONS

Så vill Helldén (MP) rädda Västra Valhallavägen

Trafiknämnden vill rädda Västra Valhallavägen som stoppats i flera år.
Trafiknämnden vill rädda Västra Valhallavägen som stoppats i flera år.
Stadsbyggnadskontoret har fryst planerna för 700 bostäder på västra Valhallavägen.

Nu vill trafiknämnden kämpa med näbbar och klor för att hålla projektet levande.

– Vi ska vända på alla stenar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.
ANNONS

Planeringen av jätteprojektet Västra Valhallavägen stoppades av stadsbyggnadskontoret eftersom länsstyrelsen varnade att luftkvalitén skulle bli för dålig om de 700 bostäder byggs på platsen. Något som Mitt i Östermalm var först med att berätta förra veckan.

Beslutet att avvakta med projektet innebär att det kan dröja ända till 2023 innan staden har färdiga detaljplaner. Först då beräknas halten av kvävedioxid tillräckligt låg på gatan. När de 700 bostäderna skulle kunna börja byggas vill stadsbyggnadskontoret inte ens spekulera i.

Men nu kan Mitt i avslöja att politikerna i trafiknämnden ger sig in i matchen för att rädda prestigeprojektet.

– Finns det stenar att vända på ska vi vända på varenda en för att minska kvävedioxiden. Det vore fantastiskt att få till det här projektet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Under nämndens sammanträde på torsdagen lägger miljöpartiet och övriga majoriteten fram en skrivelse där man vill utreda vilka trafikåtgärder som skulle kunna göras för att få bättre luftkvalité på Valhallavägen fortare än till 2023.

Vad skulle det kunna vara för åtgärder?

– Det är tidigt att säga vilka konkreta åtgärder det blir, det är det utredningen ska visa. Men vi vet att den främsta källan till kvävedioxid är diesel som lastbilar och långfärdsbussarna norrut kör på. Vi kan försöka hitta lösningar för att bli av utsläppen från dessa, säger Daniel Helldén.

Andra lösningar som trafikborgarrådet nämner är förändrade hastighetsgränser på Valhallavägen som minskar utsläppen. Utökade miljözoner som innebär lastbilar och bussar på diesel inte får köra vid Roslagstull. Men huruvida dessa åtgärder är möjliga ska alltså nu utredas.

Centerpartiets gruppledare i Stockholms stad Karin Ernlund har tidigare i år föreslagit bland annat utökad miljözon och sänkt hastighetsgräns på Valhallavägen för att minska utsläppen.

ANNONS

Tillsammans med landstinget och trafikverket vill staden göra de fördjupade trafikstudierna så fort som möjligt.

– Vi behöver gå igenom vad vi kan göra för att få till en bättre luft på platsen. Vi behöver alla bostäder vi kan få och bostadsbyggandet är prio ett för staden, säger Helldén.