Min lokala hjälte

Så vill kommunen att Vega ser ut i framtiden


Wästbygg (Mattias Björk, 
Arkitekt: Sundell Arkitekter).

Wästbygg (Mattias Björk, 
Arkitekt: Sundell Arkitekter).

Viktor Hanson (Nils Hanson, Arkitekt: VERA Arkitekter)

Viktor Hanson (Nils Hanson, Arkitekt: VERA Arkitekter)
Bonava Sverige AB (Peter Lindwall, Arkitekt: ALMA Arkitekter).
Bonava Sverige AB (Peter Lindwall, Arkitekt: ALMA Arkitekter).
Bolite (Oscar Engelau, 
Arkitekt: BAU Byrån för Arkitektur & Urbanism)
Bolite (Oscar Engelau, 
Arkitekt: BAU Byrån för Arkitektur & Urbanism)
För att få fler byggherrar intresserade av att bygga i Vega utlyste kommunen i januari en tävling, där byggbolagen bakom de bästa förslagen skulle få option att bygga.

Nu är tävlingen, som totalt rör 350 bostäder, klar och vinnarna utsedda. Så här vill kommunen att det ser ut i Vega i framtiden.

– Vi har eftersträvat en arkitektonisk mångfald och samtidigt lämnat en stor handlingsfrihet när det gäller utformning av byggkoncepten, säger Britta Orring, mark- och exploateringschef i Haninge.

Vinnarna kommer presenteras för kommunstyrelsen den 15 juni, där även beslut ska fattas.

Det är inom Vegastadens detaljplan 2 som Haninge kommun nu anvisar byggrätter om totalt 26 000 kvadratmeter. Markanvisningstävlingen har varit indelad i fyra olika delområden, med byggrätter på mellan 4 000 och 11 000 kvadratmeter, alla med fri upplåtelseform.

– En vinst med detta är att få en större variation i bebyggelsen och för att få en bild av vad marknaden är beredd att betala för byggrätter i Vega, säger Britta Orring.

Fakta

Vinnarna i tävlingen

Bolite (Oscar Engelau, Arkitekt: BAU Byrån för Arkitektur & Urbanism)

Viktor Hanson (Nils Hanson, Arkitekt: VERA Arkitekter)

Wästbygg (Mattias Björk, Arkitekt: Sundell Arkitekter)

Bonava Sverige AB (Peter Lindwall, Arkitekt: ALMA Arkitekter)

Källa: Haninge kommun