ANNONS

Så vill politikerna lösa bostadsfrågan

Gunilla Rydell på promenad med hunden Elvis. Hon känner till trygghetsboendet som är på gång. Men tvivlar på att det är något för henne. Jag tror att hyrorna blir höga. Dessutom är en etta–tvåa väl litet, tycker hon.  Socialdemokraterna: ”Kommunen erbjuder markanvisningar, kontaktar byggföretag och ger Össebyhus bygguppdrag. Målet med en tredjedel hyresrätter kan bli verklighet inom 20 år. ’Kompiskontrakt’ till unga som vill dela lägenhet.”
Gunilla Rydell på promenad med hunden Elvis. Hon känner till trygghetsboendet som är på gång. Men tvivlar på att det är något för henne. Jag tror att hyrorna blir höga. Dessutom är en etta–tvåa väl litet, tycker hon. Socialdemokraterna: ”Kommunen erbjuder markanvisningar, kontaktar byggföretag och ger Össebyhus bygguppdrag. Målet med en tredjedel hyresrätter kan bli verklighet inom 20 år. ’Kompiskontrakt’ till unga som vill dela lägenhet.”
Politikerna vill ha hyresrätter i Vallentuna men vem som ska bygga dem är en vattendelare.

Ska privata byggbolag stå för risken med eget kapital eller ska kommunen själv ta rodret?
ANNONS

72 personer har meddelat Bostadsförmedlingen i Stockholm att de vill ha information om det nybyggda trygghetsboendet i centrala Vallentuna. Och det är redan innan det är möjligt att ställa sig i kö till de 24 lägenheterna för 70-plussare, som blir färdiga 2015.

– Det verkar finnas ett stort intresse och det förstår man, det är inte så många gånger det går att få tag i en hyresrätt, säger Anna Fernros, mäklare som hanterar uthyrningsprocessen åt kommunen.

Trygghetsboendet har byggts av det kommunala bostadsbolaget Össebyhus. Det är ett av få svar på efterfrågan på hyresrätter för äldre. Lika stort är behovet av billiga bostäder för ungdomar.

Politiker är överens över partigränserna om att hyresrätter behövs men idéerna om hur man ska få till dem varierar. Mitt i har frågat partierna i Vallentuna om deras visioner om bostadsbyggandet i framtidens Vallentuna.

Moderaterna ger inga besked om bostadspolitiken inför nästa mandatperiod.

– Flera av frågorna är omöjliga att svara på utan att sätta dem i ett sammanhang, säger Örjan Lid (M). Han lovar dock att ge svar på frågorna senare. Övriga tillfrågade har redogjort för sin politik.

En vattendelare är om man ska låta det kommunala bostadsbolaget Össebyhus bygga eller inte.

Oppositionen S, MP och V vill ge Össebyhus i uppdrag att bygga. KD, SD och C vill överlåta byggande och risktagande åt privata byggbolag.

– Kommunens pengar ska bäst investeras i skola, omsorg och det skyddsnät som våra invånare behöver, säger Patrik Lundholm (C).

ANNONS

FP menar att politikernas uppgift främst är att locka med en attraktiv kommun, då kommer både invånare och byggherrar. Lyckas inte det kan de tänka sig att låta kommunen ta byggherrerollen.

– Vi ser det som en sista utväg, säger Ylva Mozis (FP).

Oppositionen vill generellt bygga fler hyresrätter än alliansen. S vill att en tredjedel av nyproduktionen blir hyresrätter. Fullt möjligt inom 20 år med politisk beslutsamhet, menar Jaana Tilles (S).

Om Miljöpartiet fick styra skulle de låta bygga 400 hyresrätter kommande mandatperiod.

– Därutöver minst lika många i varje kommande mandatperiod, säger Nicklas Steorn (MP).

V vill gå ännu längre med 140 nya hyresrätter om året, alltså 560 under hela perioden.

– Men mer realistiskt är kanske 85 per år, säger Lena Lundgren, Vänsterpartiet.

Partiernas vision för bostads­byggandet

Moderaterna: ”Omöjligt att svara utan att sätta frågorna i ett sammanhang, t.ex. konsekvenser av att låta Össebyhus bygga måste förklaras. Visioner om 20 år: Framtidens Vallentunabor och politiker kommer svara på frågan utifrån 2034 års behov.”

Miljöpartiet: ”Bygga hållbart. Inte bygga in bilberoende. Släppa in små byggaktörer som kan pressa priserna och ge Össebyhus bygguppdrag. Inte ta ut marknadsmässiga priser för kommunens mark i utbyte mot hyresrätter med rimlig hyra.”

Kristdemokraterna: ”Underlätta villkoren för att få bygga, t.ex. exploateringsvillkor och krav på p-platser. Vill bygga 100–150 hyresrätter nästa mandatperiod. Vill ha kvar Stefan Attefall (KD) som bostadsminister.”

Vänsterpartiet: ”Det kommunala bostadsbolaget Össebyhus ska få nya ägardirektiv så att målet om 280 bostäder, varav 140 hyresrätter, per år kan uppnås. Större variation i bostadsbeståndet. T.ex. kollektivhus, ekoby, studentbostäder.”

Centerpartiet: ”Vill även bygga på landsbygden i Vallentuna. Hyresrätter bör finnas i alla kommundelar. Tät dialog med hyresföretag och bostadsbyggare. Bygga varierat, i alla kostnads­lägen och bostadsformer.”

Folkpartiet: ”Fler markanvisningstävlingar för byggbolag som vill bygga hyresrätter. Tydliggöra för marknaden att kommunen vill ha hyresrätter. Vill bygga hyresrätter på Gärdesvägen samt på norra tomten i Vallentuna centrum och i Kristineberg.”

Sverigedemokraterna:

”Dagens byggtakt är lagom. Samarbete med länet och utbildningsväsendet för att lösa brist på studentbostäder. Viss del av kommunens hyresrätter ska gå till Vallentunaungdomar.

Direktdemokraterna: ”Kan inte svara då de måste rösta i varje enskild fråga.”

Fakta

Så stor andel hyresrätter bör finnas

M: Inget svar.

S: En tredjedel av nyproduktionen.

C: Förhandlas fram vid varje enskilt fall.

FP: 20 procent i nyproduktion och tomter med hyresrätter.

KD: Behoven är vägledande, inte en specifik procentsats.

MP: 20 procent. 40 procent var av villor och bostadsrätter.

V: 50 procent hyresrätter. 30 procent i nyproduktion.

SD: 10–20 procent.

DIR: Måste rösta inbördes innan de kan svara.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Vallentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.