Så vill staten satsa på spår i Täby

Kommer vi att kunna ta Roslagsbanan hela vägen till t-centralen i framtiden?
Kommer vi att kunna ta Roslagsbanan hela vägen till t-centralen i framtiden?
Roslagsbana till city eller tunnelbana mellan Mörby centrum och Täby.

Det är två av kollektivtrafikförslagen som staten nu beslutat att fortsätta förhandla om.

– Båda alternativen är bra för Täby, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).

I går, måndag, hölls ett uppstartsmöte för storstadssatsningar inom den så kallade Sverigeförhandlingen.

Nu står det klart var staten är beredd att gå vidare med diskussioner.

Och det är mycket som står på spel. Klart efter mötet är att två projekt som gäller Täby ska upp på förhandlingsbordet.

Det handlar om förlängd Roslagsbana till city eller tunnelbana från Mörby centrum till Täby. Men båda blir det inte.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) är försiktigt positiv efter beskedet.

– Båda alternativen är bra för Täby. Men sedan kan man konstatera att Roslagsbanan är det mest samhällsekonomiskt lönsamma projektet av alla i hela förhandlingen, säger Leif Gripestam.

Han tror dock att förslaget med tunnelbana måste utvecklas om det ska ge tillräcklig kapacitet.

– Jag anser att en sträckning från Mörby bör ha det planerade resecentrumet i Arninge som slutstation och inte Täby centrum.

Bland kommunalråden i Vallentuna och Österåker finns i dag oro. Där har man stora förhoppningar på förlängd Roslagsbana, vilket alltså kommer att få stryka på foten om förhandlingarna landar i tunnelbana till Täby.

Tidigare har det länge diskuterats en förlängning av gul tunnelbanelinje, från Solna och vidare mot Täby. Det alternativet är nu borttaget. Ytterligare ett förslag som inte kommer att vara del av diskussionerna är Roslagsbana hela vägen till Arlanda.

Den 8 mars är det tänkt att kommunerna ska återkomma med skriftligt besked om hur de ser på det senaste budet. För statens del handlar det om att reda ut var medfinansiering gör störst nytta. Framförallt i fråga om bostäder.

Statens huvudförhandlare HG Wessberg var tydlig med prioriteringarna efter mötet i måndags.

– Klarar vi inte bostadsbyggandet vete tusan hur det ska gå för Sverige, sa HG Wessberg strax efter att mötet öppnats.

Statliga Sverigeförhandlingens uppdrag är att hitta lösningar för spår och stationer i järnvägsprojekt i landet. En viktig del är utbyggd kollektivtrafik i storstäderna för att förbättra tillgänglighet och öka bostadsbyggande.

Täby är en av 80 svenska kommuner som deltar. Samtalen ska mynna ut i skarpa förslag för finansiering och strategier för bland annat ny spårtrafik.

Fakta

Här vill staten förhandla

Tunnelbana mellan Mörby centrum och Täby centrum.

Roslagsbana in till city (dock inte om Täby får tunnelbana).

Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Tunnelbana mellan Ropsten och Lidingö.

Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemmingsberg.

Källa: Sverigeförhandlingen