Så vill Täbyborna utveckla Täby

Galoppfältet är ett område som många vill utveckla och förändra.
Galoppfältet är ett område som många vill utveckla och förändra.
Nu har medborgarna fått tycka till om centrala Täby. Parkerna är populära medan många vill utveckla galoppfältet och områdena vid Tibblebadet och Åva gymnasium.

Täby växer och behöver utvecklas. Därför håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram en översiktsplan över vad som ska hända med Täby stadskärna.

För att få in åsikter tidigt i processen har kommunen valt att föra en tidig medborgardialog. Som en del i detta har en enkät legat ute på webben där Täbybor kunnat nominera favoritplatser och områden som de tycker behöver utvecklas.

Nu har resultatet från enkäten sammanställts. 716 platser har nämnts, merparten, 504, handlar om områden som Täbyborna vill utveckla medan 212 hålls fram som favoritplatser.

Täby centrum är populärt, men också en plats som många vill utveckla. Parkerna framhålls som favoritplatser att bevara, medan man vill utveckla E18, galoppfältet och områdena vid Tibblebadet och Åva gymnasium.

Många av de Täbybor som tyckt till frågar efter bättre gång och cykelvägar och fler bostäder för olika målgrupper. Närheten till natur och bra möjlighet till idrottsaktiviteter är också prioriterat.

Medborgardialogen fortsätter nu i mer direkt form.

– Nu bjuder vi in till möten med medborgarna där vi fördjupar diskussion vad som är viktigt när centrala Täby växer, säger Marie Broberg, översiktsplanerare på Täby kommun.

Därefter ska stadsbyggnadskontoret ta fram ett förslag baserat på de åsikter som framförts. Det kommer att gå ut på samråd någon gång i början av 2017. Förhoppning är att man ska ha ett beslut om en översiktsplan i slutet av samma år.