Saab:s mark kan bli bostäder

Här ligger Saab i dag.
Här ligger Saab i dag.
Snart kan du bo granne med Saab. Företaget hoppas nämligen på att det ska byggas bostäder på delar av deras mark.

I framtiden kan det byggas bostäder på Saabs nuvarande mark. Det är i alla fall vad företaget hoppas på och har därför ansökt om att få ändra i detaljplanen för att kunna sälja av marken till bostadsbygge. Anledningen är att Saab, som är Järfällas största arbetsgivare, behöver se över sina lokaler.

– Nu behöver Saabs fastigheter i Järfälla förändras för att anpassas till den starka utveckling som verksamheten där nu befinner sig i, säger Torbjörn Nibelius, fastighetsdirektör på Saab.

Företaget har därför ansökt hos kommunen för att få ändra i detaljplanen – den bestämmer vad som får byggas och finnas på marken och i dagsläget tillåts inte bostäder.

– På sikt vill vi kunna sälja delar av marken, säger Torbjörn Nibelius.

I sin ansökan föreslår Saab att området kan användas till bostäder, kontor, handel och ett hotell.

Men än så länge är företaget hemlighetsfulla kring detaljerna om var och hur mycket bostäder, handel och service det kan bli – och exakt var.

För kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) är det ett glädjebesked.

– Det är oerhört positivt för Järfälla att Saab vill utveckla sin verksamhet och skapa fler arbetstillfällen, säger han.

Saab hoppas att bostäder i området ska bidra till mer liv och infrastruktur. Kommunen å sin sida ser positivt på att Söderhöjden och Jakobsberg kan växa samman med Veddesta.

– Ur kommunens synvinkel är det ett bra ställe för bostäder, säger Claes Thunblad.

Fakta

Näst störst efter kommunen

• I dag är cirka 1200 personer anställda på Saab i Järfälla.

• Det gör företaget till kommunens största privata arbetsgivare.

• I Järfälla arbetar ingenjörer med högteknologisk utveckling och systemutveckling bland annat ledningssystem för marina tillämpningar, flygelektronik och cybersäkerhet.

Källa: Saab