Säbyskolans miljonböter skjuts fram ett år

Salems kommun har fått ett år till på sig att åtgärda inomhusmiljön på Säbyskolan.
Salems kommun har fått ett år till på sig att åtgärda inomhusmiljön på Säbyskolan.
Salems kommun skulle betalt en miljon kronor i vite i januari, eftersom de inte åtgärdat Arbetsmiljöverkets krav på skolan. Men efter omprövning har de nu fått förlängt ett år.

Arbetsmiljöverket beslutade i augusti förra året att Säbyskolan måste åtgärda problem med inomhusmiljön innan den 9 januari 2017, annars skulle de tvingas betala en miljon kronor i vite. Åtgärderna innebär att förbättra inomhustemperaturen som vid några tillfällen uppmätts till 14-15 grader. Men även luften är för dålig på skolan, varav ventilationen behöver förbättras.

Salems kommun ansökte om längre tid på sig att åtgärda problemen och har enligt nytt beslut har kommunen nu fått ytterligare ett år på sig.

– Vi har gjort det mesta av det som ingick i vitet till den 9 januari, förutom de delar som hänger ihop med ventilationen till köket. Den ombyggnationen ska genomföras i år, berättar Sune Eriksson, till förordnad chef på miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen.

Enligt Arbetsmiljöverkets beslut så är nu kravet på åtgärderna framflyttade till den 8 januari 2018.

Läs fler nyheter: 

Omröstning för utsmyckning av rondell