Hallå där, Saga Jonsson, 20 år, från Danderyd…

Saga Jonsson från PUSH Sverige, vill påverka beslutsfattarna på FN.s klimatmöte i Polen
Saga Jonsson deltar som observatör på FN:s klimatmöte i Polen 3-14 december
20-åriga Danderydsbon Saga Jonsson är klimataktivist och medlem i den ideella ungdomsorganisationen PUSH Sverige. Just nu är hon på plats Katowice i Polen där FN:s klimatmöte COP 24 pågår som bäst. Politiker och tjänstemän från 198 länder förhandlar. Ungdomar från olika håll i världen försöker påverka beslutsfattarna genom olika manifestationer. Mitt ringde upp henne för att höra hur det går.

Vad kan PUSH Sverige bidra med till klimatförhandlingarna?

– Det vi gör är att pusha politiker och säga att unga har en plats. Lyssna på oss! Vi är den sista generationen som kan påverka klimatet. COP 24 handlar om att besluta om internationella regler för hur Parisavtalet ska uppfyllas, och vi tycker att den regelboken behöver mer ambition. Länderna måste göra mer än de gör nu. Vi kan inte stå här och tro att vi agerar och så leder det till en 4-gradig uppvärmning, istället för max 1,5 grader som Parisavtalet sa.

Framförallt skulle jag vilja få fram hur viktigt det är att unga tar plats i politiken

Saga Jonsson, PUSH Sverige

Hur gör ni för att påverka de som sitter i förhandlingarna?

– Det vi gör är att ordna manifestationer, så kallade actions, i lokalerna. Igår var jag med på en feministisk manifestation, för ofta är det kvinnor som far mest illa av klimatförändringar och om alla levde som kvinnor så skulle miljön påverkas mindre. Vi dansade med våra skyltar, sedan kom två personer med mustascher och rev sönder dem för att illustrera patriarkatet. På det här viset gör vi olika perspektiv mer synliga för alla beslutsfattare som går förbi. Vi träffar också svenska delegationen och lyfter de frågor som är viktiga för oss.

Du är från Danderyd – har du ett klimatbudskap till kommuninvånarna?

– Tänk på vad du gör. Det är inte längre legitimt att åka till Thailand tre gånger per år. Men framförallt skulle jag vilja få fram hur viktigt det är att unga tar plats i politiken och att det finns möjligheter för unga att påverka. Var inte rädd att ta plats.

Saga Jonsson från PUSH Sverige, vill påverka beslutsfattarna på FN.s klimatmöte i Polen