Sågad hållplats blir kvar

Agneta Birkenstrand tror att många bilister försöker köra in den tid som de förlorar vid timglashållplatsen. ”Risken är att de trampar i gasen och kör i 70 i stället för 50 som vägen är avsedd för”, säger hon.
Agneta Birkenstrand tror att många bilister försöker köra in den tid som de förlorar vid timglashållplatsen. ”Risken är att de trampar i gasen och kör i 70 i stället för 50 som vägen är avsedd för”, säger hon.
Trots högljudd kritik från räddningstjänst och grannar blir det ingen ombyggnad av timglashållplatsen på Lejondalsvägen i Bro.

Kommunen står fast vid att hållplatsen är bra, men lovar att förbättra säkerheten på andra sätt.

Förra året byggdes en hållplats på Lejondalsvägen i Bro om för att bli säkrare. Kritiken från invånare och räddningstjänst blev massiv. Hållplatsen Rosenlundsvägen utformades som ett timglas så att ingen kan passera när SL-bussarna stannar.

Det här skapar trafikstockningar särskilt i rusningstrafik och räddningstjänsten befarar att utryckningarna försenas. Men kommunen har inga planer på att bygga om så att denna vägsträcka på nytt får två körfält.

– Vi vill ha hållplatsen så trafiksäker som vi har konstruerat den. För kollektivtrafikresenärer är olycksrisken som störst då de kliver av eller på bussen. Timglaslösningen eliminerar den risken, säger Charlotta Skoglund, tillförordnad teknisk chef på Upplands-Bro kommun.

Några köer syns inte till denna eftermiddag då Lokaltidningen Mitt i besöker platsen. Men ingen av de förbipasserande tycker att hållplatsen är bra.

– Jag har inte hört någon som är positiv. Alla retar sig på det här. Det allvarligaste är att brandkåren inte kommer förbi, säger Agneta Birkenstrand.

Hon är pensionär och kör sällan bil på Lejondalsvägen i rusningstrafik. Det gör däremot Henrik Englesson som är utbildad SMS-livräddare.

På morgonen hamnar han ofta i köer då han ska svänga in på Lejondalsvägen från Berberisvägen där han bor.

Vid hållplatsen Vallmostigen längre söderut på Lejondalsvägen är vägbanan avdelad med ett högt staket. När en buss stannar där måste bilisterna bakom vänta. Många vittnar om att tidsjagande bilister då passerar bussen i fel körfält.

– Hur säkert är det? Jag ser det nästan varje morgon. Då är det många som tar bilen till pendeltåget, säger Henrik Englesson.

Även han befarar att livräddningar stoppas upp i onödan på grund av vägens utformning. Oron delas inte av tjänstemännen på kommunkontoret.

– Jag ser det inte som ett stort problem. Busschaufförer är ju i likhet med alla trafikanter skyldiga att lämna företräde för räddningstjänsten, säger Charlotta Skoglund.

Kommunen vill skapa säkrare trafik på Lejondalsvägen. I förslaget till kommunens nya trafiksäkerhetsprogram står det att man ska undersöka hur man får bilisterna att sänka farten på sträckan. Dessutom ska trottoarer och övergångsställen bli säkrare.

Charlotta Skoglund tycker att det är allvarligt att bilister kör om i fel körfält vid Vallmostigen.

Under 2013 ska det byggas ett nytt övergångsställe och nya gångbanor på några ställen. Därefter ska det bli fler åtgärder men Charlotta Skoglund vet ännu inte vad det kan bli.

– Vi ska undersöka hur vägen ska bli säkrare för alla trafikanter, säger hon.