ANNONS

S sågar förslaget om trygghetsvakter

Karin Gustafsson (S), biträdande finansborgarråd.
Karin Gustafsson (S), biträdande finansborgarråd.
Socialdemokraterna i Stadshuset gör tummen ner för Liberalernas förslag om 200 kommunala trygghetsvakter.
– Jag tror att det behövs olika, lokala lösningar i de olika centrumen, säger biträdande finansborgarrådet Karin Gustafsson (S).
ANNONS

På måndag lägger Liberalerna fram en motion i kommunfullmäktige, om att 200 kommunala trygghetsvakter med en ordningsvakts befogenhet, bör anställas. Bakgrunden är ordningsproblemen i centrumen i till exempel Sätra, Vårberg, Husby, Tensta och Rinkeby. Rån, stölder, skadegörelse, hotfulla ungdomsgäng och narkotikahandel hör till problembilden.

Eftersom poliserna i yttre tjänst är alldeles för få är det stadens plikt att ställa upp med ordningsvakter för att säkra tryggheten för medborgarna, resonerar Liberalerna.

Men Socialdemokraterna gör tummen ner.

– Det är otroligt olyckligt att handlarna i till exempel Husby och Sätra är så utsatta, men lösningen är inte att fatta beslut om 200 kommunala ordningsvakter. Det är inte alls säkert att ordningsvakter är den rätta lösningen i alla centrum, säger Karin Gustafsson (S), biträdande finansborgarråd.

Hon tycker att det är viktigt att först utvärdera det försök med så kallade trygghetsvärdar som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fattade beslut om i februari. Försöket innebär att sex trygghetsvärdar, med ordningsvakts befogenhet, ska finnas på plats i Husby centrum, tre månader i taget.

– Vi vill utvärdera försöket i Husby för att se hur det fungerar. Om det skapar större trygghet säger jag inte kategoriskt nej till kommunala ordningsvakter. Men innan vi vet det är det oansvarigt att fatta beslut om 200 stycken, säger Karin Gustafsson.

Hon betonar att trygghetsvärdarna i Husby har ett nära samarbete med polisen – något hon tycker är en förutsättning även vid eventuella framtida satsningar.

Framför allt anser hon att Liberalernas förslag inte tar hänsyn till att problematiken inte är exakt densamma i alla utsatta centrum. Lokala lösningar måste till, i samarbete med centrumägare, stadsdelsförvaltningar, polis, handlare och i vissa fall även SL (som har t-banespärrar i en del centrum). Dessutom betonar hon värdet av civilsamhällets insats.

– I Järva vittnar de somaliska mammor som nattvandrar om hur ungdomarna lugnar ner sig när de är närvarande. De har en relation till dem, som jag tror är jätteviktig. Vi får aldrig glömma hur viktigt civilsamhället är, inte minst föräldranärvaro. Därmed inte sagt att ordningsvakter inte behövs. De kan också vara en del av lösningen, men inte den enda.

ANNONS

Läs även om Icahandlaren i Sätra, som fick nog: