Sågar lokal parkodling

BROMMA Om Brommaborna får använda parker och naturområden för egen odling kommer allmän mark att privatiseras. Det tror i alla fall stadsdelsförvaltningen som avråder stadsdelsnämnden från att anta C:s förslag.

Idén var att Brommaborna själva skulle få komma med förslag på ytor som de själva kunde engagera sig i och få stadsdelen att kännas välkomnande. Dessutom skulle det öka trivseln och få befolkningen att känna större engagemang i sin närmiljö.

Ärendet beslutas av nämnden på torsdag.