Ytterligare 60 sköterskor på KS slutar i protest

Neonatalsköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna säger upp sig i protest
Caroline Rosenkvist, till höger, vägrar gå med på sänkt lön och är redo att säga upp sig.
På måndag går de in till chefen och säger upp sig – om de inte får ett bud.
Totalt är det nu ett 60-tal specialistsjuksköterskor som är redo att sluta vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det är skarpt läge för sjuksköterskorna vid Karolinskas neonatalintensiv i Solna och på Danderyd, där för tidigt födda barn vårdas. Det nya arbetstidsavtal som gäller från den 1 april innebär sänkt lön för många av dem.

– Vårt krav är att vi inte ska förlora på det nya avtalet. Det är inte orimligt på något sätt, säger Caroline Rosenkvist, en av sköterskorna.

De ingår i en arbetsstyrka som har lön enligt en tabellmodell som är mer förmånlig än det nya avtalet, och kräver nu att grundlönen höjs med 5 000 kronor för att kompensera för tappet.

Fick nej till kravet

I tisdags hade de ett möte med ledningen där beskedet var att en sådan höjning inte är möjlig för en enskild grupp, berättar hon.

– Vi blev väldigt ledsna. Flera grät efter mötet. Det är förnedrande, som att vi inte är värda någonting, säger hon.

Enligt henne är det mycket erfarna sköterskor, som utbildningsansvariga och doktorander, som försvinner, och kollegorna som blir kvar är förtvivlade och undrar hur de ska klara sig utan deras kompetens.

Även intensivsköterskor slutar

Totalt är det över 200 sjuksköterskor på Karolinska i Solna  som har tabell-lön.

En del av dem jobbar på intensivakuten. Ett 20-tal har sagt upp sig i protest vilket innebär att halva styrkan försvinner mitt i sommaren.

– Det är ett enormt kompetenstapp, säger Madeleine Arpell, som gör sin sista arbetsdag i juni.

Intensivsköterskorna kräver att grundlönen höjs med 10-15 procent.

Narkossköterskor halkar efter

Även narkossköterskorna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus är redo att säga upp sig.

De har krävt höjd grundlön med 5 000–10 000 kronor. I tisdags hade de ett möte med ledningen där de fick bud om en höjning på mellan 2 000 och 4 000 kronor. Hur de ställer sig till det är inte klart.

Totalt är det ett 60-tal specialistsjuksköterskor som kan försvinna från sjukhuset.

Många tjänar på avtalet

Tanken med det nya arbetstidsavtalet är att det ska vara flexibelt och ge bättre tid för återhämtning. Det ger också högre ersättning vid nattarbete. Enligt Ulf Åkesson, förhandlingschef i Region Stockholm, tjänar 85 procent av personalen vid sjukhusen på det nya avtalet.

Tanken är också att få mer enhetliga arbetsvillkor. I dag finns många speciallösningar, som kommit till för att klara bemanningen.

Huddingemodellen slopas

På akuten vid Karolinska i Huddinge har de till exempel en modell med 32-timmarsvecka mot att man jobbar varannan helg. Nu försvinner den.

Enligt Caroline Kevin, vårdenhetschef, har ingen sjuksköterska på mottagningen uppgett att uppsägning beror på det nya avtalet.

– Jag tror att avtalet blir bra, och vi har haft en dialog med medarbetargruppen kring det och har en övergångslösning till nya avtalet. Men det är ett komplext avtal, och vi håller på och lär oss hur det ska tolkas, både för oss chefer och för medarbetare i hur de ska planera sitt schema, säger hon.

Ingen har lyssnat

Men hos Caroline Rosenkvist och hennes kollegor är ilskan stor. När deras löner lades in i en simuleringsmodell för att se hur avtalet skulle slå användes fel siffror, säger hon, och ingen har lyssnat när de påtalat konsekvenserna.

– Facket och arbetsgivaren förhandlar nu under helgen. Får vi inte våra 5 000 kronor lämnar jag och flera med mig in vår uppsägning på måndag.