Här säger Carl Schlyter adjö till Nackapolitiken

Brevet där Carl Schlyter avsäger sig de lokala uppdragen för Miljöpartiet
Brevet där Carl Schlyter avsäger sig de lokala uppdragen för Miljöpartiet
Riksdagspolitikern och Nackabon Carl Schlyter lämnar inte bara Miljöpartiet på riksnivå utan även partiet på lokal nivå i Nacka.
Nu hoppas Schlyter på väljare från Nacka och kanske även ett nytt lokalt parti, ett parti som om det hade den lokala makten skulle stoppa en utbyggnad av naturområdet Ryssbergen.

I torsdags meddelade Miljöpartiets tidigare riksdagsman och tillika Nackabon Carl Schlyter, att han är med och startar ett nytt parti, Partiet vändpunkt.

Den 5 februari meddelade Carl Schlyter i ett brev till Nacka kommun, att han avsäger sig samtliga uppdrag i Nackapolitiken.

Ersättare i två nämnder

I Nacka har Carl Schlyter varit ersättare i fritidsnämnden och i december valdes han till ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Till Mitt i säger Carl Schlyter att han lämnar riksdagen och Miljöpartiet av det skälet att han ser ökade klyftor i samhället som han vill vara med och försöka motverka i ett nytt parti.

I och med att lämnar Miljöpartiet på riksnivå lämnar han partiet även på lokal nivå. Att han lämnar partiet på lokal nivå har dock inte med några meningsskiljaktigheter med det lokala partiet att göra, påpekar han:

– Nej, jag har många goda vänner fortfarande i partiet i Nacka. Det är inte på grund av lokalpolitiken utan rikspolitiken som jag lämnar Miljöpartiet.

Kan driva lokalpolitik

Det nya parti han nu är med och bildar, Partiet vändpunkt, ser han som ett parti som passar att driva lokalpolitik i.

– Faktum är att vi vill föra ned besluten så nära människor som möjligt, det är en viktig punkt för oss. I Sverige har vi en stor stark stat, sen många partier som kämpar för bolag som är vinstdrivande. Vi vill lyfta fram människor som startar sociala bolag, bolag där man förenar bolagsnytta med samhällsnytta.

Varifrån ska era välja komma?

– Varför skulle en centerpartist inte tycka om gemensamägda bolag? Varför skulle en socialdemokrat inte gilla minskade klyftor? Varför inte liberaler som är för en mer decentraliserad demokrati? Jag tror på en blandad kompott.

En vision partiet har är att det ska kosta att exploatera markområden med höga naturvärden och löna sig att bevara höga naturvärden. Carl Schlyter nämner naturområdet Ryssbergen i Nacka som exempel. Om det nybildade partiet skulle ha makten skulle byggplanerna stoppas:

– Det skulle inte bli lönsamt att bygga där.

Klockan 10 i torsdags förmiddags hade det nybildade partiet 200 medlemmar, enligt Schlyter.