Säker övergång i Skärsätra kan dröja

SL vill öppna passagen över spåret vid Skärsätra igen.

Men det dröjer innan alla tillstånd är på plats och grannar oroar sig för att unga genar över spårområdet i brist på en säker övergång.

SL stängde passagen förra hösten eftersom den inte ansågs trafiksäker.

Men man stötte snabbt på patrull – en mängd överklaganden kom in från grannar som ville kunna ta sig över spåret och Södra Kungsvägen vid Skärsätra hamnväg.

– Vi kunde inte börja bygga Lidingöbanan eftersom planen överklagades. Så vi började utreda igen och såg att det faktiskt går att göra en trafiksäker lösning med bommar. Det hade vi inte tittat på tidigare, säger Sara Söderstam, handläggare på SL.

En av många som vill att passagen ska öppnas igen är Jan Lundberg som bor i Skärsätra.

– Vi irriterar oss på att vi måste gå långa omvägar för att komma till stranden. Vi vill gå ner dit för att leka med barnbarnen, men vi orkar inte alltid gå så långt. Jag hoppas att de skyndar sig att öppna passagen, säger han.

Han är också orolig för ungdomar som genar över staketet vid den stängda passagen.

– Vi har sett flera gånger hur ungdomar hoppar över staketet och kutar över spåren. Nyligen såg jag en kille som höll på att bli påkörd av en bil. Eftersom det inte finns övergångsställe är bilarna inte uppmärksamma och jag är rädd att det kan hända en olycka.

Jan Lundberg är inte ensam om att uppleva dagens situation som trafikfarlig. Två yttranden som kom in under samrådet tidigare i år påpekade att gående tar farliga gen­vägar över spåren.

Det var inget SL oroade sig för när de stängde passagen.

– Vi såg risken som liten att folk springer över gata och spårväg när det är stängslat och inte finns någon trappa. Det är ett ordentligt stängsel, säger Sara Söderstam.

Nu ska passagen alltså öppnas igen.

Men det dröjer innan byggstart. SL väntar på beslut från länsstyrelsen om miljöpåverkan och från kommunen om att marken får användas. Sedan ska planen fastställas av Trafikverket.

– Vi hoppas att det ska vara ett enkelt ärende så att vi kan börja bygga så snart som möjligt, säger Sara Söderstam.

Fakta

Plankorsningen ska få bommar och signaler

SL och Lidingö stad är överens om att bygga en upphöjd och avsmalnad gångpassage på Södra Kungsvägen vid Skärsätra hamnväg, med bommar och ljud- och ljussignaler över Lidingöbanan.

Förstärkt belysning krävs också.

Trafikförvaltningen vill också ha sänkt hastighet till 40 km/h för att passagen ska öppnas.

12 yttranden kom in under samrådet, alla positiva till att passagen öppnas igen.

Källa: SL