Säker pulkabacke efter nytt förslag

Markus Birgander skickade in ett förslag till stadsdelsförvaltningen. Nu ser det ut som om han får som han vill.

Säkerheten kommer att förbättras vid Gläntans pulkabacke.

På torsdag har stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta möte. Då förväntas den besluta att förbättra säkerheten vid Gläntans IP – ett medborgarförslag som lämnades in av Markus Birgander som brukar vara vid Gläntan och leka med sina barn.

Att medborgarförslag går igenom hör inte till vanligheterna. Ida Malmborg, nämndsekreterare i Spånga-Tensta säger att hon endast minns ett annat som gått igenom på senare år – förslaget om en boulebod vid Spånga torg.

– Alla förslag som kommer in bereds på ett seriöst sätt. Men många gånger gäller förslagen sådant som inte stadsdelen kan göra något åt. Som idrottsanläggningar av olika slag till exempel. Allt sådant sköter idrottsförvaltningen.

Hon tycker samtidigt att medborgarförslagen är ett bra sätt att lyfta en fråga.

– Även om många ärenden ofta avslås för att de är del i ett mer komplext sammanhang gör ett förslag att förvaltningen uppmärksammas på att frågan finns.

Markus Birgander, som på torsdag sannolikt får igenom att ett mastfundament ska täckas med jord för att inte skada pulkaåkande barn och att en betongklump ska flyttas, är nöjd.

– Det är enkla saker, men jag får ju inte göra dem själv.

Det är första gången han lämnar in ett medborgarförslag men han tycker att det är ett bra sätt att göra sig hörd.

– Ett vanligt brev behandlas inte på samma sätt.

Alla förslag bereds på ett seriöst sätt.