Säkerhet måste förbättras vid ny förskola

Nu ska stadsdelsnämnden tycka till om jätteförskolan i Bagis.
Nu ska stadsdelsnämnden tycka till om jätteförskolan i Bagis.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till den planerade jätteförskolan i Bagarmossen, men tycker att säkerheten måste bli bättre.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat planeras en ny jätteförskola på Stångåvägen i Bagarmossen.

Förskolan ska ha åtta avdelningar och plats för 144 barn. Tanken är att den nya förskolan ska ersätta flera små förskolor samt en paviljong med tillfälligt bygglov som ligger där idag.

Den 7 juni hölls ett samråd om byggplanerna. De som deltog hade framförallt synpunkter på trafiksäkerhet och förskolans utformning. Ärendet har nu skickats på remiss till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningen är positiva till att förskolan byggs men tycker att trafiksäkerheten för barnen måste bli bättre.

Enligt förslaget ska en befintlig gång- och cykelväg, som bland annat används av barn som ska till Brotopskolan, flyttas och läggas söder om den nya förskolan. Förflyttningen innebär att flera av barnen som cyklar delvis måste cykla bland trafiken på Stångåvägen istället för att enbart korsa den. Förvaltningen tycker därför att det behövs en översyn av barnens säkerhet.

Stadsdelsförvaltningen betonar också att det är viktigt att förskolan blir estetiskt tilltalande både i färg och form. Enligt förslaget ska fasaden kläs med obehandlade grå cemetentfiberskivor och ha detaljer i roströd stålplåt.

Den 24 augusti tar stadsdelsnämnden ställning till remissen.