Säkerheten i fara på fritids

Kommunals Arja Wallin samtalar med föräldern Emelie Hoang som hämtat barnen William, Anton och Chloe i Tullinge.
Kommunals Arja Wallin samtalar med föräldern Emelie Hoang som hämtat barnen William, Anton och Chloe i Tullinge.
Det är för få vuxna på fritids, menar Kommunal. Fackförbundet varnar nu för mobbning, olyckor och sönderstressad personal.

I Botkyrka är antalet barn per anställd bland de högsta i länet.

Klockan är strax efter halv sex på kvällen och det har börjat skymma när Tullingebon Emelie Hoang kommer till bilen som står parkerad intill Tullingebergsskolan. Med sig har hon de tre barnen som hon hämtat från förskola och fritids. Hon tycker att personalen gör ett bra jobb, men att elevgrupperna är för stora. Enligt siffror från Skolverket gick det förra året 15,5 barn per anställd på fritidshemmen i Botkyrka. Siffrorna är tredje högst i Stockholms län, bara i Tyresö och Huddinge går det fler barn på varje vuxen. I landet är genomsnittet 12,3 barn per vuxen.

– Man märker när man hämtar att det är jättemånga barn och få vuxna, säger Emelie Hoang.

Både hon och hennes son tycker att det främst märks på den höga ljudnivån.

– Ibland är det lite för många barn. Man får ont i öronen, säger William, 6 år.

Men även om Emelie, liksom andra föräldrar Lokaltidningen Mitt i träffar är nöjda med helheten, så ser hon precis som fackförbundet Kommunal risker med stora barngrupper:

– Många barn gör att personalen har sämre koll. Konflikter mellan barn kan uppstå, de kan rymma utan att någon ser och det kan ske olyckor. Personalen har heller inte lika mycket tid att hjälpa barnen.

Den typen av risker hon nämner finns också omnämnda i fackförbundet Kommunals nya rapport. Enligt både Kommunal och Skolverket har bemanningen på fritidshemmen inte hängt med ökningen av antalet barn. I dag går fler barn på fritids än tidigare. Bilden är likadan i hela landet.

– Personaltätheten har under lång tid kontinuerligt försämrats. Samtidigt är det svårt att säga vad som är bra siffror. Man måste titta på hur stora elevgrupperna är, vilka elever som finns i grupperna och vilka behov de har, säger Peter Lindkvist, undervisningsråd på Skolverket.

Erik Nilsson, chef på utbildningsförvaltningen, medger att personaltätheten är lägre i dag än tidigare. Förändringarna kom med den ekonomiska krisen på 1990-talet och genom att fritidshemmen blev en del av skolorganistationen.

– Men innan dess var man snarare orimligt många. Jag har själv jobbat på fritidshem och vi kunde sitta sju personer och vänta på att barnen skulle komma efter skolan, säger han.

Arja Wallin, ordförande i Kommunals lokala avdelning i Botkyrka och Salem, påpekar att man för politikerna länge påtalat att elevgrupperna på fritids är för stora.

– Stora barngrupper gör det otryggt för både personal, föräldrar och barn. Och det blir arbetsmiljömässigt tungt för personalen. Personalen får en känsla av att inte hinna med barnen.

Ebba Östlin (S), utbildningsnämndens ordförande, är medveten om att personaltätheten minskat.

– Samtidigt har verksamheten utvecklats och är mer kvalitativ. Det finns en större palett av aktiviteter för barnen på fritids. Det handlar om mer än barnpassning. Men det är klart att jag skulle önska högre bemanning, säger hon.

Ebba Östlin berättar att utbildningsnämnden föreslagit att budgeten nästa år ska förstärkas. Pengarna skulle i så fall gå till att förbättra kvaliteten, men hon menar att det också kan bli fråga om en liten förstärkning av bemanningen.

Fakta

15,5 elever per anställd på fritids

Enligt Skolverket går det i genomsnitt 15,5 elever på varje anställd på de kommunala fritidshemmen i Botkyrka. I Salem är siffran 12,2, i länet 12,9.

År 2000 var 3 296 barn inskrivna på fritids i Botkyrka. Förra året var siffran 4 053.

Sedan förra hösten erbjuder kommunen alla barn upp till 10 år heltid på fritids oavsett om deras föräldrar jobbar heltid eller inte. Enligt kommunen är den ökningen fullt finansierad med en så kallad fritidspeng.

Källa: Skolverket