Säkerheten: De nya lejonen är försenade

Många la ned blommor på betonglejonen dagarna efter dådet.
Många la ned blommor på betonglejonen dagarna efter dådet.
Stockholms betonglejonen blev omtalade efter dådet på Drottninggatan. Fler lejon är beställa men är försenade.
– De ska komma efter årsskiftet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Stockholm stad har beställt ett 30-tal nya betonglejon av den modell som finns i dag. Men leveransen är försenad. Nya större och tyngre lejon är också beställda.

– Jag har sett till att ta fram en större variant. Konstnären gör den modellen nu så vi kan gjuta dem, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Tanken är att placera ut de större lejonen på Drottninggatan.

– Vi ställer ut och ser hur de fungerar i gatumiljön. Hur de kan blockera infarter vid gågator så att det inte går att köra rakt in utan man måste sakta in och tråckla sig förbi dem, säger Helldén.

Efter utvärderingen kan fler lejon placeras ut på fler platser i Stockholm. Staden samarbetar även med polisen i den frågan för att analysera behovet.

Lejonen hade effekt

Daniel Helldén säger att betonglejonen hade effekt vid terrordådet i april.

– Även om han kom förbi så släpades den med vilket gjorde att han inte fick upp fullt så hög hastighet. Och som åklagaren säger skapade de mycket ljud. Färre blev skadade och dödade på grund av dem, säger Helldén.

Sedan dådet den 7 april har nya fyrkantiga granitblock placerats ut på norra Drottninggatan. Sedan denna vecka har även södra delan av Drottninggatan fått fler lejon.

– Vi har avvecklat sommargågatorna där vi haft lejon. De har vi kunnat flytta till Drottninggatan nu.

För Helldén är det viktigt att ha lejonen och inte bara block.

– Vi vill ha Stockholmslejon. Då kombinerar vi säkerhet med en trevlig stadsmiljö.

”De står för motstånd”

Efter 7 april blossade en stor diskussionen om lejonen upp: Är de för få? Står de på fel ställe? Är de inte tunga nog? På sociala medier debatterades lejonen flitigt av allmänheten. De blev en symbol för hela händelsen.

Varför blev det ett sådant engagemang kring lejonen, tror du?

– De står för något mer. De står för Stockholm och de står för motstånd, säger Daniel Helldén (MP).