Säkerhetsdirektören: Så förbereder vi staden

Jesper Ackinger.
Jesper Ackinger.
Stockholms innerstad är ett sårbart mål.
Nu inleder staden ett helt nytt säkerhetsarbete – för att förbereda sig för nya typer av kriser.

Det nya säkerhetsläget ställer höga krav på Stockholms stad. Vare sig det gäller ett ymnigt snöfall eller en terrorattack gäller det att agera snabbt.

”Går att orsaka stor störning”

I veckan inleds stadens nya säkerhetsarbete, som innebär att man rustar för nya typer av säkerhetsrisker.

– Det går att orsaka stor störning på kort tid i en storstad, säger Jesper Ackinger, säkerhetsdirektör i Stockholms stad.

Hur troligt är det att Stockholm bli angripet?

– Det går inte att säga, men man kan säga som försvarsberedningen, att det inte går att utesluta ett angrepp. Samtidigt rör det sig om helt andra typer av scenarier än de vi tidigare var förberedda på. Det kan röra sig om cyberkrigsföring, eller att man försöker styra eller påverka olika verksamheter. Det måste vi vara förberedda på.

Ulfs knep för att klara krisen: öl och korv

Var flyttas stadens ledning vid en kris?

– Vissa saker kan jag inte gå in på. Men jag kan säga att vi har alternativa platser att samlas på och sköta vårt arbete.

Stockholmarnas ansvar

Han är tydlig på en punkt: när krisen slår till har stockholmarna ett stort eget ansvar.

– Man ska försöka sätta sig själv i säkerhet, ta sig bort från platsen där det hänt något och hålla sig informerad. Man ska också tänka på att inte sprida rykten. Det går snabbt och det är inte alltid den rätta informationen som når ut.

Vill du veta var du ska vända dig vig en kris? På krisinformation.se eller stockholm.se finns bra information.