Saknade rutin för miljöarbete

NACKA Ett företag inom livsmedelsbranschen har efter en inspektion av Arbetsmiljöverket fått kritik för flera brister. Bland annat saknar företaget rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, skriftliga riskbedömningar av arbetsförhållanden, och vem som har ansvar för vad när det gäller arbetsmiljöarbete.

Företaget har till den 17 april på sig att rätta till bristerna.