Saknar företagshälsovård – riskerar vite

Arbetsmiljöverket hotar ett Järfällaföretag med vite på 30 000 kronor.

I januari i år gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion hos ett verkstadsföretag i Järfälla. Man upptäckte då vissa brister på arbetsplatsen. Dessa påtalades men vid ett uppföljningsbesök i mitten av oktober upptäcktes att ett antal brister fortfarande fanns kvar.

Företaget ska nu bland annat inrätta rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och anlita företagshälsovård.

Senast den 18 januari nästa år ska företaget ha vidtagit åtgärderna. Annars förelägger Arbetsmiljöverket företaget med ett vite på 30 000 kronor.