Stillastående lärarantal i Årsta-Enskede-Vantör

Ingen ökning i antalet behöriga lärare i Årsta-Enskede-Vantör.
Ingen ökning i antalet behöriga lärare i Årsta-Enskede-Vantör.
73 procent av lärarna på skolor i Årsta-Enskede-Vantör är behöriga. Siffran har varken gått upp eller ned under åren 2016-17-18. Till skillnad från den generella trenden i Stockholms län, som är en ökning.

Lärarförbundet har sammanställt lärarbehörigheten i Sveriges kommuner. I Stockholms län är andelen behöriga lärare 70 procent. Rikssnittet är på 71 procent. I Stockholms stad har antalet lärare legat på 73 procent i mätningar under läsåren 2016, 2017 och 2018.

Behörigheten har det senaste året ökat i 17 av Stockholms 26 kommuner. Totalt med en procentenhet.

Lägst lärarbehörighet har Nynäshamns kommun följt av Haninge. Högst andel behöriga lärare har Danderyd följt av Vaxholm.

79 000 saknas år 2035

Lärarförbundet påpekar att det till år 2035 kommer att saknas 79 000 lärare i hela landet enligt SCB:s prognoser.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

Lärarbehörighet i Stockholm

Andel av den undervisande personalen som är behöriga lärare. Lärarförbundet mäter antal heltidstjänster och inte antal personer.

Källa: Lärarförbundet