Säkrare väg till simhallen efterfrågas

VÄLLINGBY Det är otryggt att gå mellan Vällingby centrum och Vällingby simhall. Det tycker en invånare som har lämnat in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden. Invånaren vill att det ska bli tryggare på sträckan genom mer belysning och åtgärder mot nedsmutsning.