Salamandrar kan få en egen park

Salamandrar ska inte längre behöva leva i ­diken i Hanstareservatet.

Nu föreslås ett flottare boende i en dammpark i reservatet.

En dammpark för salamandrar är ett av många förslag från miljöförvaltningen för att utveckla Hansta naturreservat.

– Det är ovanligt med vattensalamandrar i Stockholm. Därför vill vi ta hand om dem där de finns, säger Anna Edström, ekolog vid miljöförvaltningen.

I Hanstareservatet finns ett fåtal vattensalamandrar som är omkring 15 centimeter långa. För att en eventuell damm ska bli möjlig krävs det att motocrossbanan, som ligger på dammens tänkta plats, flyttas.

– Vi vet i nuläget inte när det kommer att bli så, säger Anna Edström.

Utvecklingen av Hansta naturreservat ingår i ett större pilotprojekt. Förutom Hansta har även naturreservaten Grimsta, Sätraskogen och Flaten ingått i studien. Dessutom utreds om Årstaskogen och Älvsjöskogenska bli naturreservat.

Staden vill utveckla reservaten för att lyfta fram och marknadsföra Stockholms gröna kvaliteter.

– Vi vill att reservaten ska bli mer attraktiva att besöka, säger Anna Edström.

För att förslagen ska bli verklighet behövs resurser. Ett sätt att få det är att begära kompensation från Förbifart Stockholm som bland annat kommer att påverka Hanstareservatet.

– Vi har bland annat föreslagit att en lämplig kompensation är att få resurser till att bygga salamanderparken, säger Anna Edström.

Vi vill att reservaten ska bli mer attraktiva att besöka.