Salamandrarna får en egen park

Trafikverkets miljöexpert Maria Stormark förklarar hur de har byggt upp dammen som ska skydda vattensalamandrarna.
Trafikverkets miljöexpert Maria Stormark förklarar hur de har byggt upp dammen som ska skydda vattensalamandrarna.
Snart sätter Trafikverket att sätta igång med att ta fram tunnelöppningen där Förbifarten ska gå utanför Akalla.
Snart sätter Trafikverket att sätta igång med att ta fram tunnelöppningen där Förbifarten ska gå utanför Akalla.
En hona och en hane av den mindre vattensalamandern.
En hona och en hane av den mindre vattensalamandern.
Bygget av Förbifarten utanför Akalla har satt igång – men protesterna mot buller och avgaser från den sexfiliga motorvägen fortsätter i området. Nu har de sällsynta salamandrarna i alla fall fått en skyddsdamm för att klara bygget.

Det ösregnar när Trafikverkets miljöexpert Maria Stormark och Alexandra Stassais Söderblom, projektledaren för trafikplats Akalla, visar oss skyddsdammen som de anlagt för de sällsynta vattensalamandrarna som finns i Hansta naturreservat och på Järvafältet.

Den stora vattensalamandern, som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, och den lilla salamandern gömmer sig väl i dammen i regnovädret.

– Vi har hittat ett 50-tal när vi inventerade, de verkar må bra i den nya dammen, säger Maria Stormark, som växte upp i Husby och lekte på fältet som barn.

Nu är hon här som miljöexpert med uppdrag att skydda salamandrarna när Förbifart Stockholm ska byggas alldeles intill.

Förutom den nya dammen ska de även bygga en skyddsbarriär så att salamandrarna inte ska kunna ta sig över till vägbygget.

– Vi har också byggt en fiskbarriär så att fisken från Igelbäcken inte ska komma och äta upp salamandrarna, säger Maria Stormark.

Som kompensation för att Trafikverket bygger på en del av naturreservatet har de tagit på sig att återställa marken där Järva motocrossbana är i dag. Det avtalet löper ut 2017, och då ska marken återställas till att bli ett naturområde när Förbifart Stockholm beräknas vara klar 2022.

– Det kommer att bli som en entré till naturreservatet med fokus på vattensalamandrarna, berättar Alexandra Stassias Söderblom.

Kommer det inte att vara bullrigt vid salamanderparken när motorvägen går förbi i närheten?

– Vi kommer att anlägga en trädridå mot vägen mot Akallahållet. Det tar inte bort bullret, men man upplever inte vägen på samma sätt om man inte ser den, säger Alexandra Stassias Söderblom.

Mitt i Kista har skrivit många gånger om bygget av Förbifarten och de massiva protesterna från Järvaborna som känner sig överkörda över att få en sexfilig motorväg till granne. Vägen kommer att gå ovan jord ett antal hundra meter just utanför Akalla.

De som bor i bostadsrättsföreningen Porkala, vars hus ligger mitt emot platsen där tunnelmynningen till Förbifarten ska ligga, har fått nya treglasfönster som ska isolera mot bullret, framför allt under byggtiden.

Arne Johansson, aktiv inom Norra Järva stadsdelsråd, tycker inte att bullerisolering räcker som kompensation.

– Protesterna mot Förbifarten kommer aldrig att upphöra. Den kommer att bli ett monument över en vansinnig klimatpolitik. Om man ska klara klimatmålen måste man lägga om trafiken till kollektivtrafik i stället för att satsa på motorvägar, Det har Trafikverkets egna tjänstemän kommit fram till i deras klimatrapport om transportinfrastruktur som släpptes i början av året, säger han.

Snart börjar arbetet med att slå ner stålspontar inför schaktningsarbetet för bygget av tunnelmynningen.

– Det är väldigt mjuk lermark, så det blir förhoppningsvis inte så bullrigt, säger Alexandra Stassias Söderblom.

Fakta

Ett groddjur

Den större vattensalamandern är ett groddjur med svans och ingen ödla, som den ibland felaktigt kallas.

Den kan bli mellan 11 och 17 centimeter lång.

Den större vattensalamandern är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att skada, döda och fånga vilt levande exemplar.

Källa: Länsstyrelsen