Salem ger minst bidrag till Brottsofferjouren söder om stan

Brottsofferjouren - Fredrik Mellqvist
Fredrik Mellqvist menar på att längre avtal mellan jourer och kommuner stärker arbetet.
Mängden bidrag till de kommunala brottsofferjourerna varierade stort i Stockholms län 2018. Många av kommunerna söder om stan gav mer bidrag till verksamheterna än övriga länet. Salem gav dock mycket mindre bidrag än de andra kommunerna.

När personer utsätts för brott så kan de få bidrag från Brottsofferjouren. Men kommunernas bidrag till den ideella verksamheten varierar stort i länet, visar en ny undersökning från Brottsofferjouren.

– Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige.

Salem och Botkyrkas statistik

Salem är den kommun söder stan som gav minst bidrag till Brottsofferjouren under förra året. Kommun gav bidrag på 1,50 kronor per invånare, enligt Brottsofferjourens undersökning.

Botkyrka däremot föll mer i linje med andra närliggande kommuner med ett kommunbidrag på 3,48 kronor per invånare.

Det är en bit över kommunernas snitt i landet, som var 2,51 kronor.

Totalt sätt var Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka var den jouren i Stockholms län som fick tredje mest bidrag.

Vill skriva längre avtal

Brottsofferjouren menar på att få till längre avtal mellan kommunerna och de lokala jourerna stärker arbetet. Enligt Fredrik Mellqvist skapar det en större trygghet och ger förutsättningar att höja nivån på verksamheten i allmänhet.

Ett avtal kan bland annat ge förmågan att anställa samordnare på heltid.

– Vi ser över hela landet att de jourer och kommuner som har skrivit längre avtal är där de lyckas göra mer av sitt uppdrag. Har man inte resurser är det svårt att bygga verksamheter på sikt, säger han.

Högre krav utifrån

Brottsofferjouren är en ideell organisation som startade på 90-talet, då nästan helt utan bidrag. Organisationens jobbar idag över hela landet och har ständigt målsättningen att höja sin egen lägsta nivå, enligt Fredrik Mellqvist.

– Samhället sätter högre och högre krav på. Förväntningen på oss är att vi alltid ska kunna hjälpa alla som behöver vår hjälp. Vi är enda organisation i landet som ger stöd till alla – brottsoffer, anhöriga och vittnen. Då behöver det finnas ekonomi i botten för att det ska fungera, säger han.

Förra året fick 67 984 personer stöd av Brottsofferjouren, majoriteten av dem kvinnor. De är tänkte att ges stöd och bidrag från det att brotts begått tills dess att personen inte anser sig behöva det längre.

Fakta

Kommunbidrag per invånare 2018

Tyresö: 3,99 kr

Haninge: 3,97 kr

Nacka: 3,93 kr

Botkyrka: 3,48 kr

Värmdö: 3,38 kr

Huddinge: 3,18 kr

Salem: 1,50 kr

Källa: Brottsofferjouren.