Ny skolrankning: Salem med i Sveriges skoltopp

Charlotte Saand, lärare
Charlotte Saand som är lärare om kommunombud för Lärarans Riksförbund menar att Salems kommun fortfarande kan bättra sig trots placeringen.
Då var det dags för ännu en skolrankning.
Enligt Lärarnas riksförbund tar deras nya undersökning bättre hänsyn till kommunernas olika förutsättningar.
För Salem gick det riktigt bra, men Botkyrka behöver heller inte skämmas.

Varje år slås det fast vilken kommun som är bäst i Sverige på det ena eller det andra. Bästa skolkommun är inget undantag.

Men Lärarnas Riksförbund har vädrat att det inte är oproblematiskt att jämföra kommuner utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.

De menar att de nu gjort skolrankning som gör just detta. Samtidigt gör de inte anspråk på att göra den ultimata rankningen.

Fyra viktiga delar

De tittar på fyra aspekter av den svenska skolan: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet samt elevresultat.

Här toppar Salem

När det gäller betyg, som baseras på meritvärdena från årskurs nio, är det Salem som hamnar i topp. Salem är bäst i länet på den punkten och på plats sju i Sverige.

Sammantaget landar Salem på plats elva i Sverige.

– Även om vi ligger jättebra till så finns fortfarande utvecklingområden. Många skolor är gamla och slitna och dåligt underhållna. Men visst, lärarna har haft ganska bra löneutveckling och lärarbehörigheten ligger högt men varierar mellan skolorna, säger Charlotte Saand som är lärare och kommunombud för Lärarnas riksförbund.

Så gick det för Botkyrka

Högst andel behöriga lärare hittar man i Sundbyberg och de bästa lärarlönerna går att hitta i Stockholms kommun, som faktiskt är bäst i Sverige. Botkyrka placerar sig sammantaget på plats 83 i Sverige. Precis som med Salem är det betygen som smäller högst.

Bäst i länet – sjua i Sverige

Den högsta kostnaden per elev hittar man i Danderyd. Alla dessa variabler slås sedan ihop till en total placering.

Där hittar man Nacka, på plats sju i hela Sverige.


Nacka bäst i länet

Länets kommuner sorterade efter variablerna ”undervisningskostnad per elev”, ”lärarlöner”, ”lärarbehörighet” samt ”elevresultat”. Klicka på rubrikerna för att se var din kommun hamnar inom respektive del.

Placeringarna gäller för hela Sverige. 

Källa: Lärarnas Riksförbund