Nya bud – Salem centrum blir kvar

nytt och gammalt Salem centrum
"Jag hoppas det sker en upprustning av centrum", säger Lennart Kalderén (M).
I tisdags beslutade kommunstyrelsen att inte flytta Salem centrum.
– De ekonomiska förutsättningarna fanns inte för projektet, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Salem centrum ska inte flyttas. Tidigare har det funnits planer på att centrumet ska flyttas ner till fotbollsplanen mot Skyttorpsskolan. Men i tisdags beslutade kommunstyrelsen att det inte blir så.

– Vi har kommit fram till att det inte finns ekonomiska förutsättningar för projektet. Nu har vi har bytt inriktning till, vad vi kallar alternativ Alfa, det handlar om att expandera parkeringen och bygga 400 nya bostäder, säger Lennart Kalderén (M).

Efter en medborgardialog under 2016 och 2017 var det först alternativ Alfa som var aktuellt. Sedan bytte Salem centrum ägare. De nya ägarna lade fram ett eget förslag, alternativ Beta. Hela centrumet skulle flyttas till fotbollsplanen och det skulle byggas 600 nya bostäder. Projektet skulle finansieras av bostadsförsäljning och försäljning av affärsytor. Detta genom att kommunen skulle sälja mark till respektive entreprenör som bygger.

– Tanken har aldrig varit att gå in med skattemedel i projektet varken Beta eller Alfa. Efter förhandlingar med centrumägaren har vi kommit fram till att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för projekt Beta, säger Lennart Kalderén (M).

Företaget Grandholm Fastigheter är delägare i Salem centrum och har varit drivande i projektet att flytta Salem centrum.

.Vi vill vara med med att utveckla och förbättra Salem centrum med bättre parkering och utveckling av nya bostäder trots att flytten inte blir av, säger Tomas Otterud, ägare Grandholm Fastigheter.

Grandholm Fastigheter och Salems kommun har inte haft ett möte än utan kommer inom kort träffas för att diskutera Salem centrums framtid.