Salem fortsätter växa

Salems kommun fortsätter öka i antal invånare. Senaste statistiken från Statistiska centralbyrån visar att det numera bor 16 577 personer i kommunen.

Under 2015 ökade Salems invånare med 286 personer, den sista december 2015 var invånarantalet 16 426 salembor.

Sedan dess har kommunen ökat med ytterligare 151 invånare. Den 30 juni är det enligt SCB 16 577 salembor.

Av de 151 personerna så är födelseöverskottet 42 personer (92 födda och 50 avlidna) och 103 personer flyttningsnetto (653 personer inflyttade och 550 personer flyttade från kommunen). 6 personer är justeringar av personer som fötts eller flyttat tidigare än januari 2016 men inte redovisats.