Salem letar plats för 1 100 nya bostäder

Salems kommun ska titta på mark för nya bostäder. På 15 år kan få kommunen få upp till 1 500 nya bostäder. Delar av den stora skogen intill Salemsvägen kan bli ett nytt bostadsområde.

Salems kommun ska kartlägga var det är möjligt att bygga nya bostäder fram till år 2030. I dag räknar ­kommunen med 400 nya bostäder de närmsta fem åren.

Men i det nya arbetet ska kommunen titta på om det finns mark för ytterligare 350–1 100 bostäder fram till år 2030. Tillsammans med de gamla planerna kan det därför bli fråga om mark för 1 500 nya bostäder. Redan på förhand finns politiskt stöd för byggen i cent­rala Salem.

Bland tjänstemännen finns också nygamla tankar om att titta på möjligheterna för ännu fler bostäder i Hallsta. Det är ett i dag kuperat skogsområde väster om Salemsvägen på vägen mot Rönninge cent­rum.

– Att ta fram områden för nya bostäder är inte enkelt, eftersom det är problem att hitta mark, säger Lennart Kalderén (M), kommun­styrelsens ordförande.

Många Salembor efterlyser fler bostäder, inte minst ungdomar och pensionärer som vill flytta till lägenhet.

Men siffrorna kommunen ska jobba mot bygger på prognoser som säger att Stockholms län behöver 16 000 nya bostäder per år för att komma till rätta med bostadskrisen.

Lennart Kalderén berättar att Salem fått förfrågningar om att planera för ännu fler bostäder och att kommunen då får förklara svårigheterna.

– Vi får regelbundet visa kartor på hur det ser ut i kommunen. Cirka 70 procent av marken ägs av Stockholm vatten, ytterligare en stor del av Stockholms stad, medan Salems kommun bara äger några procent, ­säger han.

Bostäder är en viktig del i den nya översiktsplanen med riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med sikte på år 2030. Markanvändning för bostäder, företag, skolor och annat ska vägas mot aspekter som miljömål och nya behov när befolkningen växer och förändras i ålder.

– Men man ska komma ihåg att den nya översiktsplanen inte blir någon bibel vi ska skapa, säger Lennart Kalderén.

Fakta

Här planeras framtida byggen

2015–2020, cirka 400 bostäder: Bostäder möjliga enligt nuvarande översiktsplan i Söderby Park, Rönninge centrum, Södra Hallsta, Rosstorp, äldreboendet i Söderby (Säbo 2015)och förtätningar i sydvästra Rönninge.

2020–2030, cirka 350–­1 100 bostäder: Förtätningar i sydvästra Rönninge fortsätter. I ­centrala Salem finns tankar på 250–500 bostäder. Ytter­ligare bostäder kan byggas i Hallsta och Högantorp.

Källa: Salems kommun