Säkrar med flyktingbostäder i företagsområde

Även Botkyrka satsar på modulbostäder. Här boendet i Tullinge under byggandet.
Även Botkyrka satsar på modulbostäder. Här boendet i Tullinge under byggandet.
Botkyrka kommun tror sig lyckas med bostäder för det anvisade flyktingmottagandet nästa år.
Men i Salem befarar kommunen problem.
Nu tittar kommunen på möjligheten att placera nya Salembor på vägen in i ett industriområde.

Botkyrka ska ta emot 201 personer som fått permanent uppehållstillstånd nästa år och Salems kommun 63 personer. Men många kommuner i länet tror att det blir svårt att klara bostäder till alla personer som länsstyrelsen anvisat nästa år.
Bara 3 av 17 svarande kommuner i länet tror sig klara kravet i en enkät SVT Nyheter gjort. Lennart Kalderén i Salem är dessutom en av 23 moderater i länet som undertecknat ett öppet brev till regeringen med uppmaningen att bromsa utslussningen av personer från asylboenden. Fler uppmaningar finns i brevet.
– Att få bygga drar ut alldeles för långt på tiden, säger Lennart Kalderén.
Kommunen pekade förra året ut fyra platser för att bygga modulbostäder. Ingen av dem är ännu verklighet. I samtliga fall har det kommit protester till kommunen.
I två av fallen har ärendena överklagats och i det tredje har kommunens beslut ännu inte vunnit laga kraft. Det fjärde dömde kommunen enligt Kalderén ut själv på grund av fördyrande markförhållanden. Nu tittar kommun på sex nya platser där de nya Salemborna kan få bo. Ett av dem ligger på vägen in i ett företags- och industriområdet på Förrådsvägen. Här har kommunen också tekniska anläggningar.
– Tidigare hade vi som princip att bygga modulbostäderna vid eller inne i bostadsområden, säger Lennart Kalderén.
Med en sådan placering hoppas kommun komma fram till byggstart snabbare.
– I några fall har vi tittat på att det inte finns för många grannar som kan överklaga, säger Lennart Kalderén

.
En annan plats som kommunen pekat ut som möjlig är vid torpet i Ersboda. Men enligt kommunen är bostäder där under förutsättning att den planerade 4H-gården på platsen blir verklighet.

Salems kommun tror sig dock klara att ordna bostäder åt de 56 personer som länstyrelsen anvisat för 2015. Bostäder är redan ordnadt för 46 personer.
– De flesta vi har placerat är i hyreslägenheter i samarbete med privata hyresvärdar, resten i bostadsrätter inköpta av kommunen och övriga hos privatpersoner, säger socialchefen Christina Häckner.
Även i Botkyrka försöker kommunen hitta boenden genom att privatpersoner hyr ut.