Salem ska hyra nya äldreboendet

SALEM Kommunstyrelsen har beslutat att inriktningen i upphandlingen av ett nytt boende med 54 lägenheter i Söderby park ska vara att kommunen hyr boendet med option om att köpa det. Vården kan sedan bedrivas i egen regi eller privat.

– Optionen ska vara för att säkerställa att vi har platser till våra äldre, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

Folkpartiet och Centerpartiet röstade dock nej. Centerpartiet skriver i partiets reservation att kommunens investeringsbudget är ansträngd och att optionen att köpa innebär en risk. C och Fp vill i stället via ett ramavtal handla upp platser efter dagsbehovet.