Salem köper stortomt i Uttringe

Tomten ligger bakom Rosenlundsskolan.
Tomten ligger bakom Rosenlundsskolan.
I veckan slog Salems kommun till och köpte mark bakom Rosenlundsskolan i Uttringe. Där kan det bli förskola, skola eller bostäder i framtiden.

Tomten ligger på Sandbäcksvägen 99 och är på nästan 12 000 kvadratmeter, mer än ett hektar. Kommunen gav 10,2 miljoner kronor för den.

– Det är egentligen en markreserv som är bra att ha om skolan behöver byggas till eller om vi bygger en ny förskola, säger miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood. Vi vet att Salems kommun kommer att växa och kan behöva  mark för framtida kommunala behov. Tomten är inte detaljplanelagd så vi är i ett tidigt skede.

Salems kommun skriver på hemsidan att man slog till ”med anledning av en pågående budgivning”.

– Vi var tvungna att ta ett snabbt beslut eftersom budgivningen redan hade hållit på i några dagar. Då kunde vi inte invänta att beslut skulle fattas i kommunfullmäktige.

För att spara tid fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet, som ska godkännas i efterhand av fullmäktige.

Så vad händer med tomten nu?

– Det står en byggnad på tomten, men det är inte bestämt vad den ska användas till utan det behöver utredas vidare. Men det var framför allt läget vid skolan som gjorde att vi slog till.