Salem tar strid för strandpromenad

Lennart Kalderén
Här vid Flaten vill kommunalrådet Lennart Kalderén anlägga en strandpromenad.
Här ska strandpromenaden anläggas.
Här ska strandpromenaden anläggas.
Salems kommun vill bygga nya bostäder i Rönninge. Och riva upp strandskyddet för att anlägga en strandpromenad runt Flaten. Kommunal­rådet Lennart Kalderén (M) är ­beredd att ta strid. Ända upp i regeringen om så behövs.

Vi står vid sjöns norrsida. Till österut löper en liten gångväg, ett av flera kortare stråk som går nära vattnet. Men  Irisdalsvägen tar gångvägen slut och ska man fortsätta motsols runt Flaten blir det på trottoaren till Sjöviksvägen. Och den vägen går inte lika nära vattnet.

Det här vill Lennart Kalderén göra något åt.

– Vi vill rensa upp och anlägga en promenad här som ska kunna ansluta strax bortom Björknäs, säger han. Att göra det lättare att komma ner till sjön är en av mina hjärtefrågor sedan länge.

Kommunal dispens

Det är bara ett aber. Planerna krockar med strandskyddet och om strandpromenaden ska bli möjlig måste länsstyrelsen vara beredd att ge kommunen dispens. Vilket ingenting just nu tyder på.

I sitt remissvar skriver myndigheten att de inte ser några skäl till att strandpromenaden skulle få inkräkta på strandskyddet. De tycker i stället att det är kommunen som får anpassa sig till de regler som gäller.

Lennart Kalderén medger att svaret gick att förutse. Men han är beredd att slåss för sin strandpromenad.

– Statsmakterna och länsstyrelsen har en ganska befängd tolkning av strandskyddet, som i praktiken innebär att man stänger av stränderna. Men vi kommer att kämpa för den här strandpromenaden och bespetsar oss på att driva det upp i domstol. Det handlar om att göra en mycket vacker del av Flaten tillgänglig för de Salembor som vill promenera där. Vi vill ta den fajten.

Flera protester

Men det här med häckningsförhållanden för fåglarna. Så här års måste det vara många ägg som ska kläckas. Ömmar du inte för strandfåglarna?

– Jag ska inte påstå att vi gått till botten med det där. Det ska finnas bäver därborta. Men vi har bara förutsatt att det kommer att ge bra kvalitet till Salemborna. Området är inte på något sätt rödlistat. Det är först nu när vi börjat prata om gångstigen som det kommer protester. Men det anses nog att fördelarna överväger nackdelarna skulle jag tro. Det är därför vi har ett planarbete med samråd.

För protester har kommit. När planerna var ute på samråd var 16 av de 29 fastighetsägare som inkommit med synpunkter emot strandpromenaden. Det är också skälet till att ärendet drar ut på tiden. Det är över ett år sedan som samrådet ägde rum. Inte förrän i den 10 april var frågan uppe på kommunstyrelsens bord. Något detaljplanearbete har ännu inte påbörjats.

70 nya bostäder

I planerna ingår också ett 60-tal nya bostäder. Nio flerbostadshus och 22 villor som ska ligga på gärdet nedanför Rönninge kungsgård samt ytterligare ett 20-tal villor i Björknäs. Sammanlagt runt 70 nya bostäder, varav många på avstyckade befintliga villatomter.

– Stridsfrågan är att länsstyrelsen vägrar att ge fler byggrätter mot att vi anlägger strandpromenaden, vilket är en bytesaffär vi vill göra, säger Lennart Kalderén. Men det handlar inte om att vi vill bryta mot strandskyddet utan om att vi söker dispens.

Då gäller det att övertyga länsstyrelsen om att det finns särskilda skäl.

– Kommunen behöver därför ta fram underlag för vad de anser är särskilda skäl och det har de inte visat på, säger Jon Loit, planhandläggare på länsstyrelsen. Om vi inte ser att detta finns kan vi upphäva planen. Men de har all möjlighet att driva frågan vidare.

Regeringen nästa

Enligt Jon Loit är det ovanligt att länsstyrelsen upphäver kommunens detaljplaner.

Säger länsstyrelsen nej blir det inte i domstol som frågan hamnar utan Salems kommun kan överklaga till regeringen och näringsdepartementet.

Strandskyddet ska dels värna om allemansrätten och människors möjligheter att få tillgång till stränderna, dels skydda växt- och djurlivet. Lennart Kalderén vet vilken av de två aspekterna han prioriterar.

– Vi har redan en strandpromenad runt hälften av Flaten. Argumentet med flora och fauna stöter man alltid på men vi tycker det väger tyngre att göra dem tillgängliga för människor.

Fakta

Planerna för Rönninge kungsgård

Syftet är att kunna bygga 22 nya villor och 36 lägenheter i nio flerbostadshus på gärdet nedanför Rönninge kungsgård.

Gatorna i området ska byggas ut, liksom gång- och cykelbanor längs Uttringevägen och Rönninge gårds väg.

Dessutom ska en ny strandpromenad anläggas längs Flatensjöns strand, vilket kräver att kommunen går emot strandskyddet (se artikel här under).

Än har inga beslut om detaljplaner klubbats. Planerna för några veckor sedan var ett övergripande program uppe på kommunstyrelsen.

För att inte diskussionen om strandpromenaden ska försena byggplanerna kommer Salems kommun att lägga den i en egen detaljplan och låta bostäderna vid Rönninge kungsgård och Björknäs få varsin.

Det här oroar Salemborna:

Vanligaste invändningen från de grannar som fått yttra sig är att man inte vill ha en strandpromenad. Antingen för att man värnar om växt- och djurlivet eller att den ska dras över ens tomt.

Dessutom finns ett motstånd mot att bygga ut gatu­nätet. Dels eftersom man inte vill ha mer trafik, dels eftersom man oroar sig för vilka kostnader som kommer att läggas på villaägarna för utbyggnaden.

Källa: Salems kommun