Salem tvingas spara 21 miljoner

SALEM De borgerliga partierna i Salem har lagt fram ett sparförslag på 21 miljoner kronor för åren 2014 och 2015. Fler barn i både förskola och skola och en ökning av antalet äldre kombinerat med svag tillväxt av skatteunderlaget är skälet till de kommande besparingarna. Kommunskatten kommer dock att ligga fast.

Mest ser det ut som att barn- och utbildningsnämnden kommer att få spara: 6 miljoner kronor 2014 och 9 miljoner 2015. Majoriteten ser möjlighet att spara i skolan som har högre lärartäthet i både grundskola och fritidshem än länet i genomsnitt.

Fullmäktige beslutar om budgetramarna nästa torsdag.