Salem vill ha valuta för pengarna

Lägsta pris eller mest valuta för pengarna?

Hur inköpen ska se ut har blivit en fråga för politikerna i Salem efter en motion från Rönningepartiet (RöP).

Rönningepartiet i Salems kommun har motionerat om att kommunen i sina inköp inte bara ska se till lägsta pris utan också till vad som ger mest valuta för pengarna. Partiet önskar att det upprättas tydliga instruktioner för inköpen.

På torsdag ska frågan upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock redan sin syn på frågan klar inför mötet. I sitt senaste möte avslog kommunstyrelsen partiets motion och hänvisade till att det målet redan finns formulerat i kommunens upphandlingspolicy med orden ”god totalekonomi”.

I ett underlag för beslutet skriver kommunens tjänstemän: ”I dag använder sig kommunen av de två grunderna som finns i lagstiftningen vid tilldelning av kontrakt. Ny lagstiftning är på gång under 2016 och då får kommunen ta ställning till nya bestämmelser i den nya lagen.”