Salembor vill att centrum blir helt nytt

Peter Lännholm i Salems centrum.
Peter Lännholm i Salems centrum.
Salems centrum
Salems centrum med bollplanen i förgrunden där ett nytt centrum kan komma att byggas.
salems centrum ica
Dagens galleria.
Peter Lännholm i Salems centrum
Peter Lännholm i Salems centrum.
Salemborna har sagt sitt om nya Salems centrum.
Fler än 7 av 10 vill se ett nytt centrum i sänkan vid grusplanen.

Fram till i måndags kunde Salemborna lämna in synpunkter på nya Salems centrum. Hundra personer har tyckt till och av dessa vill tre av fyra personer att ett helt nytt Salems centrum byggs nere i sänkan vid grusplanen. Det så kallade beta-förslaget som ett nytt centrum i sänkan kallas möjliggör för minst 600 nya bostäder , medan alfa-förslaget möjliggör för minst 400 nya bostäder. Att beta innebär fler bostäder är något som faller många Salembor i smaken, liksom tanken på ett större och helt nytt centrum.

En Salembo skrev så här:

”Fler bostäder, kan byggas i ett bra läge rent kollektivt, fler butiker kan öppnas på sikt och centrumet kan få en tydlig uppfräschning.”

Salems centrum

Läs också: Tror på mer handel i Salem

Salembon lade sedan till hen tycker dagens centrum är oattraktivt estetiskt, men också ur tillgänglighetssynpunkt med ”otydliga små ingångar” och ur trygghetsperspektiv med ”många prång och möjliga tillhåll utan överblick”.

En del Salembor menar dock att det är bäst att låta centrum ligga kvar och bli ombyggt och utbyggt på nuvarande plats. En av dem är Peter Lännholm som tidningen träffade i centrum. Han följer frågan med intresse och tycker att centrum kan ligga kvar där det gör i dag. Bland annat är han rädd för att satsningen kommer att kosta skattebetalarna pengar, trots att Salems kommun sagt att det ska bli ett överskott i affären, men Lännholm menar också att det inte finns ett kundunderlag som är stort nog i Salem.

– Titta bara på Tumba centrum där det stannat upp, säger han.

Salembon tycker att kommunen och investerarna ska nöja sig med att låta bygga om centrum på nuvarande plats.

– De kan väl glasa in torget över till kommunhuset, säger han.

Den 23 februari ska kommunfullmäktige i Salems kommun fatta beslut om det är alfa- eller beta-förslaget som ska kommunen och investerarna ska satsa på.

Läs också: Cyklister får bro till Södertälje

Läs också: Polishelikopter beskjuten med grön laser