Min lokala hjälte

Salembornas cykelvanor undersöks

SALEM I mars genomför Salems kommun en enkät om invånarnas cykelvanor. Kommunen vill bland annat veta hur medborgarna rör sig med cykel, och om de tycker att en del platser känns farliga. Svaren kommer att bidra till underlaget till en gång- och cykelplan för kommunen.

– Men det är ingen handlingsplan för när saker ska göras, utan kommer att identifiera var det finns behov, förklarar Elin Grönhagen, trafikingenjör.

Undersökningen hittas på www.salem.se.