Salemelever på Rönninge gymnasium utan kort

Sl-kort kontanter pengar
SL-kortet skulle bli en merkostnad för gymnasiet om 70 000 kronor ungefär.
Det blir inget SL-kort för elever som är bosatta i Salem och studerar på Rönninge gymnasium. Förslaget från Karin Meyer (RÖP) om att alla elever, även de som har mindre än sex kilometer till skolan, ska få SL-kort väntas avslås på torsdagens kommunfullmäktigemöte.

”SL-kort för alla gymnasieelever.” Så löd förslaget från Karin Meyer, Rönningepartiet, som presenterades för kommunfullmäktige redan under våren 2016. Beslutet har dragit ut på tiden efter att kostnaderna för införandet av kortet har utretts. På torsdag förväntas kommunfullmäktige avslå motionen.

– Det är klart att det är tråkigt. Men det är en del av jobbet, säger Karin Meyer (RÖP).

Hennes tanke med förslaget var att det är mer rättvist att ge ett SL-kort till alla elever som studerar på Rönningegymnasiet från Salem – inte bara till dem som studerar utanför kommunen eller har mer än sex kilometer till skolan. Ett SL-kort skulle även bidra till att göra gymnasiet mer attraktivt för Salem-ungdomar, skriver Karin Meyer i motionen.

Avslag för motionen

Barn- och ungdomsförvaltningen har utrett motionen. I sitt svar till kommunfullmäktige står det att förvaltningen anser att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Kostnaden för ett SL-kort skulle inskränka på andra delar i Rönninge gymnasiums budget och kunna leda till eventuella nedskärningar, menar tjänstemännen. Enligt utredningarna skulle det kosta knappt 70 000 kronor, om alla elever från Salem på Rönninge gymnasium fick ett SL-kort.

Enligt förvaltningen har Rönninge gymnasium en bra elevtillströmning och behöver inte bli mer attraktivt.

– Det blir ju föräldrarna som får betala istället för SL-kortet, tonåringar far och flänger. En liten anledning till att mitt barn valde ett annat gymnasium än Rönninge var för SL-kortet. En väldigt liten del såklart, men ändå, säger Karin Meyer (RÖP).