Salems befolkning ökar stadigt

SALEM Kommunledningen i Salem kan nu rapportera de nya befolkningssiffrorna för kommunen.

Vid årskiftet bodde 15 694 personer i kommunen. Det är en ökning med 303 personer jämfört med året innan.

Ökningen beror delvis på att 72 lägenheter i kvarteret Trädgårdsmästaren mellan Målarstigen och kvarteret Mosshagen i Salem blev inflyttningsklara.

År 2000 hade Salems kommun 13 766 innevånare.